Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 16 grudnia 2018 r., imieniny Euzebiusza, Zdzisławy

Tablica na cześć Eugeniusza A. Daszkowskiego

(Zam: 23.11.2017 r., godz. 15.23)

Z przyjemnością pragnę zawiadomić mieszkańców Wyszkowa, czytelników „Wyszkowiaka”, że w dniu 11 listopada na uroczystości tego ważnego święta został uhonorowany znany uczestnik tego wydarzenia kpt. ż. w. Eugeniusz A. Daszkowski.

W tym dniu odsłonięto w Szczecinie 6 tablic zasłużonych kapitanów żeglugi wielkiej dla Regionu Szczecińskiego, Szkolnictwa Morskiego i Polskiej Gospodarki Morskiej.
Wspomniane święto uświetnił Chór Akademii Sztuki w Szczecinie odśpiewując w pięknej sali „Starej Rzeźni” Hymn do Bałtyku, a wraz z nim zebrani goście, w tym wielu marynarzy w mundurach.
Następnie wszyscy goście i liczni widzowie udali się na „Skwer Kapitanów”, usytuowany nad samą Odrą, gdzie rozpoczęła się piękna uroczystość. Jako pierwsza odsłoniła tablicę kpt. ż.w. Eugeniusza A. Daszkowskiego jego córka Maja Daszkowska Jarczak. Kapitan E.A. Daszkowski przyczynił się od samego początku dla rozwoju szkolnictwa morskiego w Szczecinie będąc wicedyrektorem Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, a potem przez dwie kadencje pełniąc funkcję Rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Jest jednocześnie czołowym pisarzem marynistą i ma w swym dorobku 25 książek, jednocześnie dalej pisząc o morzu.
Drugą tablicę poświęconą kpt. ż. w. Danucie Kobylińskiej-Walas, odsłoniła jej wnuczka Magda, która na tę uroczystość przyjechała mężem z Warszawy. Kapitan Danuta Kobylińska-Walas, popularnie nazywana „Żabą” ze względu na harcerskie dokonania była w latach 50. pierwszą kapitan w „Polskiej Marynarce Handlowej”, a drugą na świecie. To ona utorowała drogę dziewczętom na studia do Szkół Morskich. Nie będę dłużej pisał o niej, gdyż 3 miesiące temu ukazał się o kapitan Kobylińskiej-Walas obszerny artykuł kapitana E.A. Daszkowskiego zatytułowany „Żaba – Dama Oceanów”.
Trzecia tablica poświęcona prof. dr. kpt. ż. w. Aleksandrowi Walczakowi została odsłonięta przez jego żonę prof. Maję Walczak. Kapitan Aleksander Walczak ma wielkie zasługi dla rozwoju szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Najdłużej pełnił przez kilka kadencji funkcję Rektora Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej. Uczestniczył w gremiach naukowych w Polsce i zagranicą. Był wychowawcą kilku pokoleń absolwentów Szkół Morskich.
Kolejną, czwartą tablicę kpt. ż. w. Lecha Jasińskiego odsłonił przybyły z Norwegii jego wnuk Piotr Jasiński. Kapitan Lech Jasiński był przez wiele lat wykładowcą astronomii w Państwowej Szkole Morskiej i Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Dowodził bezpiecznie wieloma statkami Polskiej Żeglugi Morskiej i promami Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, zdobywając uznanie pasażerów i armatorów.
Piąta tablicą została uhonorowana kpt. ż. w. rybołówstwa morskiego Elżbieta Trzeciak-Zawadzka – jedyna kobieta dowodząca trawlerami rybackimi na wszystkich trudnych rejonach, na Morzu Barentsa i wodach podbiegunowych. Tę tablicę odsłonił jej syn Dominik Zawadzki. Szkoda tylko, że obecnie Polska nie posiada rybołówstwa dalekomorskiego, chociaż kształci odpowiednie kadry.
Ostatnią, szóstą tablicę kpt. ż. w. Józefa Gawłowicza odsłoniła jego żona Regina Gawłowicz. Kapitan Józef Gawłowicz przez wiele lat był wykładowcą Państwowej Szkoły Morskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Dodatkowo praktycznie kształcił studentów na statkach pływających we flocie handlowej i na statkach szkolnych. Ma w swym dorobku kilka książek marynistycznych. Wiem, że jest znany wyszkowianom ze spotkania w Wyszkowie oraz wspólnych promocji książkowych z kapitanem E.A. Daszkowskim w Muzeum Połczyńskich w Warszawie, w których za każdym razem brał udział przyjeżdżając autokarem z Wyszkowa.
Jednocześnie jest mi miło zawiadomić, że miniaturę tej tablicy wręczy panu burmistrzowi Grzegorzowi Nowosielskiemu, władzom miasta Wyszkowa kpt. ż. w. Eugeniusz Daszkowski podczas promocji jego książki „Morski Kalejdoskop” w Wyszkowie.

Serdecznie dziękuję władzom, mieszańcom Wyszkowa za propagowanie spraw morza.
wiceprzewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej
wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Zachodniopomorski
Komodor Flisów Odrzańskich
Kpt. ż. w./kpt. ż. ś./pilot morski inż. Włodzimierz Grycner

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl