Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 maja 2018 r., imieniny Magdaleny, Urbana

Urząd odciąży niektórych pracodawców

(Zam: 10.08.2017 r., godz. 14.36)

Od 8 do 11 sierpnia Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który po podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnia skierowaną osobę bezrobotną do 30 roku życia, może otrzymać przez 12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Nie może być to jednak kwota większa niż ustalona jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Maksymalna kwota refundacji to zatem 2 000 zł, w tym wynagrodzenie do 1 750 zł, składki społeczne do 250 zł. Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, tj. 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Umowa o refundację nie może być zawarta z pracodawcą, u którego w czasie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej wyszkow.praca.gov.pl. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 1 (tel. 29 74 261 66 wew. 259) lub przeczytać na stronie internetowej.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 10.08.2017 r., godz. 22.04
A koszty pracy rosną,rosną,rosną.A ludzie rozpuszczeni,rozpuszczeni,rozpuszczeni i niechce się pracować,oj niechce.Zróbta jeszcze wyżej.Nowy obowiązek dla pracodawcy nie mniej niż 20zł za godzinę a zus wyjdzie więcej niż dniówka wypłacana.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl