Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiAplikują i pozyskują

(Zam: 10.08.2017 r., godz. 14.32)

Dofinansowanie na konserwację głazu powstańczego, instalowanie kolektorów słonecznych, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów pozyskała gmina Somianka w ostatnich tygodniach. Wójt Andrzej Żołyński podczas lipcowej sesji Rady Gminy podsumował działania samorządu mające na celu pozyskanie wsparcia finansowego.

Wymienił też te projekty, które w ostatnim czasie uzyskały dofinansowanie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Koszt zadania oceniono na 434 382,66 zł, gmina wnioskuje o 300 000 zł.
Gminny Ośrodek Kultury ubiega się o wsparcie remontu budynku kultury i utworzenia Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kręgach (również w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). GOK ubiega się o 160 000 zł, całkowity koszt zadania wycenia się na 195 317,85 zł.
Somiankowski samorząd otrzymał 14 906 zł na konserwację powstańczego głazu kamiennego w Suwinie. Pieniądze pochodzą z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. Wartość zadania to 24 500 zł.
Jak już informowaliśmy, projekt „Odnawiane Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory” otrzymał 5 432 978,97 zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W lipcu gmina Somianka podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia, którego wartość wynosi 15 231 020,73 zł. Polega ono na instalowaniu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych (221 w gminie Somianka) oraz montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach użyteczności publicznej.
Również w lipcu samorząd podpisał umowę o dofinansowanie projektu skierowanego do wszystkich uczniów gminnych szkół. W jego ramach zaplanowano organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej do szkół. Projekt otrzymał 95-procentowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli 942 526,17 zł. Łącznie jego realizacja ma kosztować 992 135,84 zł.
Wójt zawarł również umowę o dofinansowanie inwestycji, w której zakres wschodzi rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Wypychach, przebudowa sieci wodociągowej w Somiance-Parcelach i Somiance, budowa sieci wodociągowej w Somiance, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Somianka. 1 927 927 zł dofinansowania pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 3 726 781,48 zł. Będzie ona realizowana w dwóch etapach. Pierwszy (ma być zakończony do kwietnia 2018 r.) obejmie rozbudowę stacji uzdatniania wody, przebudowę wodociągu w Somiance-Parcelach i Somiance oraz budowę sieci w Somiance. Jego koszt oceniono na 2 146 094,05 zł, w tym 1 110 211 zł dofinansowania. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma być zrealizowana do kwietnia 2019 r., a koszt tej inwestycji to 1 580 687,43 zł (dofinansowanie – 817 716 zł).
J.P.

Komentarze

Dodane przez lipa, w dniu 16.08.2017 r., godz. 14.15
BRAWO WOJT SOMIANKI ANDRZEJ ZOŁYNSKI

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta