Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 czerwca 2018 r., imieniny Alicji, Alojzego

Ciąg dalszy muralu

(Zam: 27.07.2017 r., godz. 17.30)

Fundacja Kultury Homo Homini z Długosiodła planuje kontynuować malowanie muralu na terenie miejscowego parku. Malowidło przedstawia dawne prace na wsi, zajęcia w ogrodzie, deptanie kapusty, pranie nad strugą, żniwa.

Teraz mają na nim być domalowane sceny dotyczące żniw i pozyskiwania darów lasu. Podjęty cztery lata temu temat to uzupełnienie zagospodarowania terenu parku i miniskansenu zlokalizowanych w pobliżu Urzędu Gminy. Zgodnie z deklaracją fundacji, nad muralem będzie pracować czteroosobowy zespół pod kierunkiem artysty plastyka Wieńczysława Pyrzanowskiego.
Fundacja wnioskuje do gminy Długosiodło o wsparcie inicjatywy dotacją wynoszącą 9 800 zł. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w Urzędzie Gminy w Długosiodle można składać uwagi do przedstawionej oferty. Należy je zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 1 (sekretariat), drogą elektroniczną na adres e-mailowy i.bulatowicz@dlugosiodlo.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło do 20 lipca (decyduje data wpływu do Urzędu).
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl