Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 lipca 2018 r., imieniny Czesława, Hieronima

Anonimowa ankieta dla seniorów

(Zam: 20.07.2017 r., godz. 17.20)

Osoby starsze będą mogły w niej zgłosić sprawy, które podejmie Rada Seniorów Gminy Wyszków w planach pracy, prowadząc rozmowy z władzami samorządowymi.

– Rada Seniorów podejmując różnego rodzaju działania i inicjatywy na rzecz aktywizacji i integracji środowiska osób starszych, po konsultacji z przedstawicielami samorządu gminy Wyszków zdecydowała uruchomić skrzynkę kontaktową, do której seniorzy mogą składać własne pomysły, wnioski, postulaty dotyczące środowiska seniorów – tłumaczy przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Wyszków Marianna Ślubowska. – Zachęcamy też seniorów odwiedzających Urząd Miejski do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej działalności Rady Seniorów Gminy Wyszków. Zgłoszone sprawy posłużą Radzie do tworzenia własnych rocznych strategii – planów pracy, jak również do rozmów konsultacyjno-doradczych z władzami samorządowymi w zakresie tworzenia polityki senioralnej w naszej gminie.
Skrzynka kontaktowa i ankieta znajdują się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (II piętro). Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim pracuje pełnomocnik burmistrza ds. senioralnych Lidia Stępkowska, z którą można się kontaktować pod nr tel. 29 743 77 51, e-mail: lidia.stepkowska@wyszkow.pl.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl