Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 czerwca 2018 r., imieniny Alicji, Alojzego

Jest kandydat na dyrektora czwórki. Teraz potrzebna zgoda kuratora

(Zam: 06.07.2017 r., godz. 11.20)

Burmistrz formalnie rozpoczął procedurę uzgadniania z Mazowieckim Kuratorium Oświaty kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Postanowił zaproponować na to stanowisko Ewę Grażynę Runo, nauczyciela Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie.

W ramach procedury uzgadniania kandydata na dyrektora burmistrz wystąpił o opinię do Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 (od 1 września Szkoły Podstawowej nr 4) oraz Rady Rodziców tej szkoły. 28 czerwca Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Ewy Runo. Burmistrz czeka jeszcze na opinię Rady Rodziców i wówczas skieruje formalny wniosek do ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Załączone zostaną do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty – podobnie jak w przypadku procedury konkursowej. Burmistrz może powołać wnioskowanego przez siebie kandydata na stanowisko dyrektora tylko wówczas, gdy kandydatura ta zostanie zaaprobowana przez kuratorium – opinia kuratora jest dla samorządu wiążąca.
Ewa Runo jest nauczycielem dyplomowanym z czternastoletnim stażem pracy, ma wykształcenie wyższe magisterskie, a także tytuł naukowy doktora nauk leśnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu matematyki, fizyki i oligofrenopedagogiki, a także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej. Od 2003 r. pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie, jako nauczyciel fizyki i matematyki. Była inicjatorką utworzenia Stowarzyszenia „Nasza Zakolejowa”, które działa na rzecz niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców, od dwóch lat społecznie pełni funkcję prezesa jego zarządu.
Oprac. J.P.

Komentarze

Dodane przez kurator, w dniu 07.07.2017 r., godz. 09.32
Zgadzam się.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl