Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 kwietnia 2024 r., imieniny Bogusława, BogumiłyWzrosło zadłużenie lokatorów

(Zam: 12.04.2011 r., godz. 11.50)

Po raz pierwszy od kilku lat wzrosły zaległości w regulowaniu czynszów przez mieszkańców budynków zarządzanych przez Zakład Administracji Domów Mieszkalnych. Na koniec minionego roku wynosiły 336 tys. zł.

Od 2006 r. ZADM notował spadek zadłużenia wśród swoich mieszkańców, w najgorszym okresie wynoszący ponad pół miliona złotych. W 2006 r. wynosiło ono 515 tys. zł (spadek o 18 proc. w stosunku do roku poprzedniego), 2007 r. – 506 tys. zł (2 proc.), 2008 r. – 355 tys. zł (42 proc.), 2009 – 323tys. zł (10 proc). W minionym roku zadłużenie wzrosło o 4 proc. dając sumę 336 tys. zł. Zdaniem władz zakładu, to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację finansową wielu rodzin zamieszkałych w budynkach ZADM-u.
By skłonić lokatorów do płacenia, jednostka wystawiła w minionym roku 145 wezwań do zapłaty, 21 razy zgodziła się na rozłożenie zaległości na raty, odbyły się 4 egzekucje komornicze, orzeczono 2 eksmisje. Sąd 30 razy orzekł nakazy zapłaty. Tych, którzy nie reagują na wezwania do zapłaty, pracownicy odwiedzają osobiście, by spisać protokoły dotyczące sytuacji materialnej mieszkańców. Dłużnicy w takich sytuacjach otrzymują propozycję spłaty należności w ratach.

Dane o zadłużeniu lokatorów znalazły się w sprawozdaniu za 2010 r., jakie ZADM przedstawił w marcu Radzie Miejskiej. Przychody zakładu w tym okresie wyniosły 1 233 169 zł, koszty zaś 1 135 631 zł, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarza miejskiego – 124 790 zł. Z dzierżawy lokali użytkowych ZADM otrzymał 133 717 zł. Na wynagrodzenia dla zatrudnionych (średnio) 16 osób, przeznaczył w minionym roku 481 716 zł (były one wyższe o około pięć procent w porównaniu z rokiem 2009), na remonty – 186 035 zł.

J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta