Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 września 2019 r., imieniny Maurycego, Tomasza

Wspólnie wspomagać szkoły i nauczycieli

(Zam: 03.11.2016 r., godz. 12.01)

Temu służyć ma porozumienie podpisane przez gminę Wyszków i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Wspólnie samorząd i MSCDN chcą wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli wyszkowskich szkół.

Porozumienie podpisali 20 października w Wyszkowie dyrektor Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jarosław Zaroń oraz zastępca burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska. Zakres współpracy obejmuje wspomaganie szkół i placówek, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem gminy Wyszków i MSCDN będzie organizacja w listopadzie forum oświatowego.
Oprac. J.P.
Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl