Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 września 2019 r., imieniny Maurycego, Tomasza

Warto działać, a nie tylko wymagać

(Zam: 28.09.2016 r., godz. 11.57)

Do zaangażowania się w dbanie o estetykę swojego najbliższego otoczenia zachęca mieszkańców wójt Tadeusz Michalik.

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 8 września, Leszek Wawryło zwrócił uwagę, że w gminie zdarzają się miejsca, gdzie wygląd chodników pozostawia wiele do życzenia. Wójt Tadeusz Michalik zapewnił, że gmina prowadzi prace związane m.in. z koszeniem poboczy, ale zwrócił się jednocześnie do radnych i sołtysów, by ci przekonywali mieszkańców, że sami też powinni czuć się odpowiedzialni za publiczną przestrzeń.
– Słyszy się stwierdzenie „płacę podatki i nic mnie nie obchodzi”. Staliśmy się społeczeństwem roszczeniowym nic niedającym z siebie – stwierdził Tadeusz Michalik. – Kiedyś mieszkańcy w czynie społecznym pracowali przy drogach żwirowych – dodał. – Rozmawiajcie z mieszkańcami, by ci trochę przyłożyli się do wyglądu ulic i chodników – zaapelował do zebranych.
Próbą takiego dbania o wspólną przestrzeń była akcja sprzątania lasu zorganizowana pod koniec sierpnia przez gminę Zabrodzie i Nadleśnictwo Wyszków. Zaprosili do udziału w niej przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół łowieckich i innych chętnych.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl