Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2019 r., imieniny Mateusza, Miry

Wsparcie dla strażaków ochotników

(Zam: 01.06.2016 r., godz. 14.18)

Ochotnicze straże pożarne z Rząśnika i Rybna otrzymają dofinansowanie od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu OSP 2016-2017. OSP Rząśnik otrzyma 100 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

OSP Rybno dostanie 17 900 zł na zestaw ratownictwa technicznego. W ramach Programu OSP 2016-2017 do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło aż 211 wniosków na ponad 12 mln zł. Radni województwa przyjęli 16 maja listę jednostek, które otrzymają wsparcie – ostatecznie trafi ono do 139 jednostek OSP – 119 w tym roku oraz 20 w 2017 r. Na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2016-2039 zarezerwowano 5 mln zł, z czego 3 mln zł zostaną rozdysponowane już w tym roku.
W subregionie ostrołęckim dofinansowanie otrzyma 19 jednostek OSP (15 w tym roku, a 4 w 2017 r.). Łącznie w latach 2016-2017 trafi do nich blisko 860 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup m.in. siedmiu samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp pożarniczych oraz zastawów ratownictwa technicznego (pełen wykaz w załączniku).
– To bardzo ważne, że po wielu latach znów możemy wspierać działające na Mazowszu ochotnicze straże pożarne. To jest ciągle obszar niedofinansowany. Strażacy ochotnicy w wielu gminach dysponują starym i wysłużonym sprzętem. A bardzo często, to właśnie te jednostki jako pierwsze docierają z pomocą na miejsce wypadku drogowego, pożaru czy klęski żywiołowej – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Na Mazowszu działa ok. 1950 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego blisko 500 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2015 r. mazowieckie OSP ponad 45 tys. razy wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki, jak i poza nim. W akcjach ratowniczych uczestniczyło ponad 153 tys. ratowników.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl