Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2019 r., imieniny Mateusza, Miry

Zlecenia na nowy rok

(Zam: 20.01.2016 r., godz. 14.46)

Urząd Miejski ostatecznie unieważnił przetarg na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, bo zaproponowane oferty uznał za zbyt drogie. W nowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy PKS Ostrołęka S.A.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty” – taki był powód unieważnienia pierwszego przetargu, w ramach którego pierwotnie w informacji o rozstrzygnięciu przetargu urząd za najkorzystniejszą uznał ofertę firmy Usługi Transportowe – Przewóz Osób Bogdana Raniszewskiego z Wyszkowa (cena 658 800 zł). W postępowaniu prócz najniższej ceny liczył się też rok produkcji najmłodszego z autobusów (najniżej oceniany był rocznik 2011, najwyżej 2015, za starsze było 0 punktów). W nowym przetargu to kryterium zostało nieco zmienione (punktacja najniższa była za 2010 r., najwyższa za 2014 r.). Autobusy nie mogły być jednak starsze niż te wyprodukowane w 2007 r. (w poprzednim przetargu był to 2010 r.)
W nowym przetargu na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Wyszków samorząd uznał za najkorzystniejszą ofertę tę złożoną przez PKS Ostrołęka S.A. z ceną 630 000 zł (1,75 za 1 wozokilometr) oraz zaoferowanym najmłodszym autobusem z 2010 r. Niższą punktację w postępowaniu otrzymały oferty firm: PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. i Usługi Transportowe – Przewóz Osób Bogdana Raniszewskiego z Wyszkowa.
Ostrołęcki PKS to przewoźnik, który do tej pory świadczył usługi komunikacji miejskiej. Nowa umowa z gminą będzie obowiązywała od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Urząd Miejski rozstrzygnął też w ostatnim czasie przetarg na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wyszków. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Eles-Bud Ewy Strusińskiej z Kobyłki z ceną 128 920,68 zł oraz czasem reakcji na awarię wynoszącym 5 dni.
Utrzymaniem czystości i zieleni w Parku Wazów i na Skwerze Jana Pawła II w Wyszkowie w 2016 r. zajmie się firma Polmax Jarosława Kujawy z Wyszkowa za 122 565 zł, która ma kosić trawę w parku co 8 dni. Firma Wywóz Nieczystości Stałych Jadwigi Jeż z Wyszkowa wygrała przetarg na bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Wyszków. Koszt wyceniła na 161 400 zł. Zlecenia ma wykonywać w ciągu 4 dni od zgłoszenia.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl