Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2019 r., imieniny Mateusza, Miry

Zmiany w szkolnych obwodach

(Zam: 02.12.2015 r., godz. 12.20)

Mają być wprowadzone od 1 września 2016 r. Z dokładnym rozgraniczeniem obwodów samorząd jednak wstrzymuje się do czasu zapowiadanej przez nowy rząd likwidacji gimnazjów.

Pracę zakończyła komisja powołana przez burmistrza do sprawy zmiany rejonizacji szkół gminy Wyszków, która pracowała w składzie: dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkowie Zbigniew Szczerba (przewodniczący), dyrektor Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie Agnieszka Deptuła i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie Hanna Dziubiel. Przeanalizowała istniejący podział gminy Wyszków na rejony szkolne oraz wysłała pytania do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, dotyczące ewentualnych propozycji zmian. Pierwszy wniosek dotyczy dopisania do rejonu Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 nieujętych ulic znajdujących się w okolicach kościoła parafii Św. Rodziny: Św. Jana, Pszczółki Mai, Kubusia Puchatka, Małego Księcia, Pinokia, Smoczą, Starej Baśni, Calineczki, Orzechową, Dobrą i ewentualne innych.
Drugi wniosek to propozycja, aby z rejonu Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym przenieść do rejonu Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 część ulicy Żytniej oraz domy z numerami od 64 wzwyż do granicy administracyjnej miasta.
Komisja rekomenduje także dokładne rozgraniczenie obwodów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 na odcinku ulicy Serockiej i w sołectwie Rybienko Nowe. Wszystkie budynki znajdując się po prawej stronie osi jezdni jadąc w kierunku Wyszkowa (numery nieparzyste) znajdą się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1, zaś po lewej stronie jadąc w kierunku Wyszkowa (numery parzyste) znajdą się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5. Podobną granicę proponuje komisja pomiędzy obwodami Gimnazjum nr 2, (które obwodem obejmuje Szkołę Podstawową nr 1) oraz Gimnazjum nr 1.
W związku z planami likwidacji gimnazjów i przywrócenia szkół ośmioklasowych komisja rekomendowała, by z dokładnym rozgraniczeniem i ewentualną zmianą obwodów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 wstrzymać się do czasu rządowych decyzji.
Propozycje komisji będą konsultowane z rodzicami podczas najbliższych spotkań konsultacyjnych z udziałem zastępcy burmistrza, które odbywają się w gminnych szkołach. Uwagi do sprawy wnieść można także drogą mailową (gmina@wyszkow.pl) lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl