Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2018 r., imieniny Mateusza, Miry

Debata kandydatów

(Zam: 21.10.2015 r., godz. 17.33)

Sześcioro kandydatów startujących do Sejmu w okręgu nr 18 zaprezentowało swoje poglądy na najważniejsze dziedziny życia publicznego podczas debaty zorganizowanej 17 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.Na zaproszenie Rafała Bujaka, organizatora spotkania, odpowiedzieli: Marian Piłka (Prawo i Sprawiedliwość), Roman Składanowski (KORWiN), Stanisław Jastrzębski (Polskie Stronnictwo Ludowe), Michał Czajka (Kukiz’15), Stanisława Kilińska-Vögele (Nowoczesna), Mariusz Popielarz (Platforma Obywatelska).

Kwestia imigrantów
W pierwszej rundzie debaty kandydaci odpowiadali na trzy znane przed spotkaniem pytania. Pierwsze dotyczyło stosunku startujących w wyborach do kwestii imigrantów.
Michał Czajka opowiedział się za swobodą ich przemieszczania, ale przeciwny jest przyjmowaniu grup imigrantów (tzw. kwot) i zamykaniu ich w specjalnie dla nich zorganizowanych ośrodkach.
– Mam wrażenie, że będą to obozy koncentracyjne dla tych osób, by uniemożliwić im przemieszczanie do innych krajów – stwierdził.
Stanisława Kilińska-Vögele jest za tym, by przyjmować i pomagać tym, którzy są uciekinierami prześladowanymi za poglądy. Stwierdziła, że jest przeciwna wspieraniu osób migrujących w celach ekonomiczno-zarobkowych.
Marian Piłka uważa, że należy pomagać prześladowanym w Iraku i Syrii chrześcijanom oraz Polakom żyjącym na Kresach. Uważa, że napływ tak dużej ilości imigrantów z Afryki to inwazja, która doprowadzi do islamizacji Europy.
– Nie można odmawiać pomocy tym, którzy jej potrzebują – oznajmił Mariusz Popielarz. – Nie można demonizować tych 8-12 tys. emigrantów, którzy rzekomo mają przyjechać i zalać Polskę, która ma silne chrześcijańskie tradycje narodowe. One są na tyle silne, że ta liczba przybyszów nie pozbawi nas tożsamości. Nieodpowiedzialne jest straszenie nimi.
Przeciwny nielegalnym imigrantom, sprowadzonym przymusowo w ramach tzw. kwot jest Roman Skałdanowski. Stwierdził, że przybysze mogą osiedlać się w Polsce, ale tylko na zaproszenie rodzin chcących ich w naszym kraju przyjąć.
– Nie boję się sformułowania obozy koncentracyjne. Osoby skupione w tych ośrodkach wyjdą, zażądają praw obywatelskich, meczetów, islamu w szkołach – uznał.
Stanisław Jastrzębski podkreślał, że granice strefy Schengen muszą być uszczelnione. Jego zdaniem, pomoc humanitarna powinna być udzielana.

O podatkach
„Jaki model systemu podatkowego proponuje Pana/Pani ugrupowanie i jakie korzyści płyną z tego dla mieszkańców?” – to kolejne pytanie do kandydatów, które padło w czasie debaty.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, obniżenie podatków dla przedsiębiorców, ulga inwestycyjna – to propozycje Mariana Piłki, który jest za opodatkowaniem zagranicznych korporacji, banków, supermarketów, uszczelnieniem systemu podatkowego. Jego zdaniem, składki na ZUS powinny być obniżone.
Obniżenie do ok. 10 proc. podatku dochodowego dla najuboższych i liczenie go na osobę w rodzinie to jedna z propozycji Mariusza Popielarza.
– System musi prowadzić do podniesienia poziomu życia dla najuboższych, zwiększać ściągalność podatków – uznał.
Roman Składanowski podkreślił, że jak najwięcej pieniędzy powinno zostawać w rękach obywateli, a rola państwa powinna się ograniczać do organizacji wojska, policji, administracji, sądownictwa. Według niego, VAT i akcyza powinny być ustalone na minimalnym poziomie. Uważa za niemoralne karanie za pracę, czyli stosowanie podatku dochodowego. Opowiedział się za likwidacją podatków od umów kupna-sprzedaży, PIT-u, CIT-u i in.
Zdaniem Stanisława Jastrzębskiego, podatki powinny być proste, przejrzyste i nieuniknione dla zobowiązanych do ich płacenia. Uważa, że ci, którzy mają minimalne dochody powinni być zwolnieni z podatków lub mieć ulgi.
– Dla dużych przedsiębiorców powinny być stosowane zwolnienia w podatkach, ale tylko pod warunkiem, że będą tworzyli miejsca – pracy.
– Mamy strategię i jest tam mowa również o podatkach – jesteśmy za kwotą wolną od podatku wynosząca ok. 10 tys. zł. Podatek VAT powinno się znormalizować. Można go uszczelnić – zrobiła to Portugalia, Słowacja – stwierdził Michał Czajka.
Stanisława Kilińska-Vögele mówiła o zrównaniu do 16 proc. podatków PIT, CIT i VAT, konieczności ograniczenia szarej strefy.
– Mali przedsiębiorcy płacą potężne podatki, a korporacje ich unikają – stwierdziła.

Ubezpieczenia społeczne
Trzecie pytanie do kandydatów brzmiało: „Jak rozwiązać problem starzenia się społeczeństwa w kontekście ucieczki młodych ludzi za granicę i coraz większego zadłużenia ZUS-u?”
– Jestem za systemem kanadyjskim – państwem gwarantującym minimalną emeryturę. Każdy z nas wie, że kiedyś będzie stary, a najlepszym zabezpieczeniem na starość są dzieci. Musimy w nie inwestować, by w przyszłości stały się gwarantem tego, że będziemy żyć godnie – podkreślał Michał Czajka.
– Duże znaczenie ma w tej kwestii edukacja, dbanie o młodych ludzi, wynalazców. W Dolinie Krzemowej co trzecim wynalazcą z patentem jest Polak. Nasze państwo nie chce inwestować w rozwój – zauważyła reprezentantka Nowoczesnej. – Mamy zdolną młodzież, ale są jej podcinane skrzydła.
Marian Piłka mówił o starzeniu się społeczeństw.
– Trzeba więcej dzieci, polityki prorodzinnej. Młodych rodzin nie stać na posiadanie kolejnych dzieci. Jest też kryzys kulturowy – młodzie nie chcą mieć potomstwa – uznał.
Zapewnienie opieki przedszkolnej, urlopów macierzyńskich i itp. Mariusz Popielarz uznał za czynniki wspomagające dzietność. Wyjazdy Polaków za granicę uznał za zjawisko naturalne.
– Być może dla nas wydaje się to barierą, ale spójrzmy jak często Amerykanie zmieniają miejsce zamieszkania wraz ze zmianą pracy – zauważył
Według niego, szansę na wyższą emeryturę daje dodatkowe odkładanie pieniędzy w III filarze.
– Trzeba stworzyć takie warunki, by nie opłacało się wyjeżdżać – uznał R. Składanowski. – Trzeba znieść przymus ubezpieczeń, urzędowo narzucony wiek emerytalny, zlikwidować ZUS, a jego kompetencje mogłyby przejąć urzędy skarbowe.
Stanisław Jastrzębski powtórzył argument o konieczności zastosowania jasnych procedur podatkowych. Jest też za uwolnieniem energii Polaków i prowadzeniem polityki prorodzinnej.
– Młodzi mają prawo wyjeżdżać, nie bójmy się tego, ale jednocześnie stwórzmy przyjazną Polskę – mówił.

Pytania od publiczności
– Który z problemów w Polsce jest najważniejszy i trzeba się nim niezwłocznie zająć? – pytała Teresa Trzaska.
Stanisława Kilińska-Vögele wskazała na takie sfery jak edukacja, służba zdrowia, kultura, Marian Piłka – na politykę prorodzinną.
Zdaniem Mariusza Popielarza, Polska przeszła przez kryzys ekonomiczny ze stosunkowo małym uszczerbkiem.
– To znaczy, że Polska była dobrze zarządzania. Kraj jest w dobrych rękach i powinniśmy postawić na obecną władzę – stwierdził.
Danie ludziom maksymalnie dużo wolności, likwidacja podatku dochodowego to priorytety dla Romana Składanowskiego.
– Dla młodego człowieka najważniejsza jest praca, dla chorego ratowanie zdrowia i życia, ale bez pieniędzy z podatków nie można spełnić wielu oczekiwań. Trzeba uwolnić aktywność obywatelską, dajmy ludziom swobodę. Warto obniżyć podatki – stwierdził Stanisław Jastrzębski.
Michał Czajka odsyłał do strategii Ruchu Kukiza.
– Byśmy mogli żyć godnie musimy zadbać, by podatek był rozliczany przez rodziny, by te wielodzietne były traktowane priorytetowo – uznał.
– Dlaczego Polacy płacą ZUS w wysokości 1 100 zł, Brytyjczyk – 60 zł, a Niemiec 160 zł? – zwrócił się do kandydatów Paweł Jakowicki z Pułtuska.
Stanisława Kilińska-Vögele stwierdziła, że podane sumy w odniesieniu do Niemiec są nierealne, a obywatele tego kraju płacą o wiele większe składki.
Według Mariana Piłki trzeba uszczelnić system ściągania podatku VAT, ograniczyć wydatki związanie z obsługą systemu ubezpieczeń społecznych, co pozwoli na obniżenie składek.
– Jeśli mówi się o zmniejszeniu składek ZUS, to musimy sięgnąć do innej kieszeni, by obecnym emerytom wypłacić pieniądze – podkreślił. M. Popielarz.
– Rządzą nami czerwone pijawki, które uważają, że my, obywatele jesteśmy za głupi, by pieniądze przez siebie zarobione właściwie wykorzystywać. Trzeba człowiekowi zostawić jak najwięcej pieniędzy do dyspozycji, a nie zabierać jednemu, by oddać drugiemu – stwierdził Roman Składanowski.
– Nie da się wypłacać emerytur, zapewnić opieki zdrowotnej bez wpływów do budżetu. Nie powinniśmy się na tym etapie rozwoju porównywać się do Brytyjczyków, Niemców. W tym kraju rządzili wszyscy, gdyby to było takie proste, to już dawno rozwiązanie by się znalazło – uznał Stanisław Jastrzębski.
– To wy rządzicie od 25 lat, mieliście czas na to, by sprawy uporządkować. My nie obiecujemy nierealnych rozwiązań, mamy konkretną strategię. Komuś na wysokim ZUS-ie zależy – mówił Michał Czajka.
Zbigniew Bedecki zapytał o stosunek kandydatów do koncepcji wprowadzenia kadencyjności posłów i wprowadzenia cenzusu wykształcenia, doświadczenia i in.
– Wolałbym się skupić na realnych problemach, kwestiach podnoszących jakość życia obywateli – uznał Mariusz Popielarz. – Rotacja posłów co dwie kadencje nic nie zmieni.
– Przez pierwszą kadencję będą myśleć jak załapać się na drugą, a podczas drugiej będą mówić, że i tak nie mają szansy na kolejną i nic nie będą robić – powiedział Roman Składanowski.
– Czy byłoby sprawiedliwie, gdybyśmy powiedzieli, że wybierać mogą ludzie mający co najmniej maturę? Musimy się uczyć jeszcze demokracji, rządzący powinni się wsłuchiwać w naród – mówił Stanisław Jastrzębski i zgodził się z opinią przedmówcy.
Michał Czajka podkreślił, że Ruch Kukiza opowiada się za wprowadzaniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Również Marian Piłka opowiedział się za JOW-ami, bo jak stwierdził, w obecnym systemie wyborcy nie znają swoich posłów.
Według Stanisławy Kilińska-Vögele przed dwie kadencje posłowie są w stanie wiele zrobić dla społeczeństwa.
Łukasz Ślubowski zapytał kandydatów o ich opinię na temat pakietu klimatycznego.
Zdaniem R. Składanowskiego pakiet jest dla Polski niekorzystny, bo ogranicza możliwość spalania węgla, który, jego zdaniem, jest bogactwem kraju.
– Powinniśmy chronić planetę, ale też stwarzać szanse dla rozwoju kraju. Więksi nie mogą nam narzucać kagańca, bo jesteśmy na innym etapie rozwoju niż oni – powiedział Stanisław Jastrzębski.
– To obecna koalicja zgodziła się na tę umowę. Nie możemy pozwolić, by silniejsi narzucali nam swoją wolę – mówił Michał Czajka podkreślając, że bogatsze kraje będą wykupywać możliwość zwiększania emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Za podejściem ekologicznym opowiedziała się Stanisława Kilińska-Vögele.
– Polska konkurencyjność powinna się opierać na taniej energii pozyskiwanej z węgla. Energię wiatrową produkują Niemcy i narzucają nam swoje rozwiązania – uznał Marian Piłka. – To podcięcie szansy na rozwój kraju.
Zdaniem Mariusza Popielarza, rozwiązania przyjęte w pakiecie klimatycznym nie są dla Polski korzystne, bo krajowa energetyka opiera się na węglu. Podsumowując swoje wystąpienie podczas debaty M. Popielarz sprzeciwił się podziałowi województwa mazowieckiego (proponowanego przez PiS) na Warszawę i resztę, bo straciłby na tym m.in. Wyszków.
– Wydaje się, że w polityce zbyt wiele jest skrajności, Polska nie powinna być skrajnie liberalna, czy radykalna. Chcę, by była normalna, taka, która interesuje się obywatelem i realizuje jego potrzeby – mówił S. Jastrzębski.
– Konstytucję trzeba zmienić. PO mnie oszukało, mówiło o JOW-ach, likwidacji Senatu, prostym prawie – stwierdził Michał Czajka zarzucając klasie politycznej niezrealizowanie obietnic.
– Lubię wyzwania, jestem artystą plastykiem, coachem personalnym – mówiła Stanisława Kilińska-Vögele i stwierdziła, że planuje stworzyć centrum edukacyjno-kulturalne.
– Musimy mieć politykę narodową, wiedzieć dokąd zmierzamy, by wyjść z zakrętu demograficznego, gospodarczego, trzeba postawić na rozwój rodzimej przedsiębiorczości, ład moralny – uznał M. Piłka.
Roman Składanowski mówił konieczności ograniczenia administracji, podatków.
J.P.Komentarze

Dodane przez Lupa, w dniu 21.10.2015 r., godz. 18.35
Brakuje mi tu felietonu Osęki. Ale jak co, to będzie można nawiązać do jego spostrzeżeń i pod innymi artykułami.
Gorąca wiadomość
Dodane przez Uwaga, w dniu 21.10.2015 r., godz. 19.32
Dzisiaj wieczorem na antenie Telewizji Republika (o godzinie 21.30) w programie Zadanie Specjalne dziennikarze śledczy Anita Gargas i Cezary Gmyz ujawnią sensacyjne nagrania nieznanych dotychczas rozmów Jana Kulczyka z politykami PO!
Marian Piłka - energia
Dodane przez Jątek, w dniu 21.10.2015 r., godz. 20.31
Ma Pan rację, słuchając Niemców, którzy nigdy nie byli i nie będą naszymi przyjaciółmi, zostaniemy z ręką w nocniku. Nie będziemy mieć ani węgla, bo polikwidujemy na życzenie Niemców kopalnie, ani atomu, bo nigdy nie pozwolą nam szwaby na wybudowanie elektrowni. pozostanie nam kupować najdrożej w Europie gaz (prezent od PSL) i energię od Niemców. Dlatego nie możemy pozwolić na to, żeby PO-PSL rządziły dłużej.
Dodane przez Obudź się Polsko!!!, w dniu 21.10.2015 r., godz. 23.09
Na finiszu kampanii wyborczej Platforma Obywatelska podkreśla - często posiłkując się liczbami - swoje rzekome osiągnięcia: wzrost gospodarczy, niższą stopę bezrobocia, wydatki na infrastrukturę. Zapomina przy tym podawać najważniejszy wskaźnik: rozmiar gigantycznego długu publicznego, który wynosi już obecnie bilion siedemdziesiąt siedem miliardów, czyli 1077 miliardów złotych! W 2007 r., gdy Platforma Obywatelska obejmowała władzę, wynosił on zaledwie 527 miliardów złotych - a zatem kolejne rządy PO-PSL powiększyły go przez osiem lat niemal dwukrotnie.
Kolej na Ewkę
Dodane przez AntyBox, w dniu 22.10.2015 r., godz. 08.58
Stoi na stacji Ewka Peron, / Tuż za nią ślini się właśnie on, / W oczach ma zgon. / Łysą ma czaszkę, a po niej spływa, / Tłusta oliwa. / Stoi i sapie, dyszy i dmucha, / Ewka udaje, że ludzi słucha, / Już ledwo dycha, już ledwo zipie, / Lecz Misiek ostrym spojrzeniem łypie, / Uśmiech się zmienia w półgrymas wąski, / Gdy Ewka chwali znów naród śląski. // Wsiedli pospiesznie już do wagonu, / Z tyłu pozostał odór peronu, / Ewka zmęczona macha z oddali, / Wagony do niej podoczepiali, / I biedna ciągnie co najmniej cztery: / W pierwszym się gnieżdżą wszystkie afery, / W drugim wśród biedy i niedostatków, / Ponad dwadzieścia nowych podatków, / W trzecim kolejki do specjalisty, / Upchnięte między obietnic listy, / Obietnic pustych jak mózg leminga, / W czwartym wagonie, jak ostra klinga, / Błyszczą pieniądze zabrane z OFE, / Wśród nich się toczy gorący kartofel. / Jedzie przez Polskę ów pociąg złoty, / Wiezie oszustów, zdrajców, miernoty, / Oni wraz z Wołkiem, czy innym Lisem, / Myślą, że samo straszenie PiS-em, / Znowu da władzę, znowu zaskoczy, / Lecz naród w końcu przejrzał na oczy. / Już wkrótce skończy się ta udręka, / Ja się nie boję, bo ja nie pękam. // I choćby przyszło tysiąc Żakowskich, / I Sobieniowskich i Paradowskich, / Choćby wbijali nam kłamstwa młotkiem, / A Morozowski zeżarł Stokrotkę, / To nic nie zmienią. Nie ma już Tuska, / Bronka belweder to Buda Ruska. / Choćby kusiła syrenim śpiewem, / Nic to zmieni, kolej na Ewę./
do Lupy
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 09.34
Brakuje felietonu, bo Osęka zapewne wstydzi się tego co nawypisywał i nie chce komentarzy :)
Dodane przez ela, w dniu 22.10.2015 r., godz. 10.21
Myślę, że Osęka nie musi niczego się wstydzić. W swoim felietonie uderzył w czułe podbrzusze wyszkowskich stosunków.
do eli
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 10.31
To dlaczego, Twoim zdaniem, pan Osęka, w przeciwieństwie do pozostałych felietonistów "W" publikuje tutaj jedynie niektóre swoje felietony?
Dodane przez Krzysztof Sol, w dniu 22.10.2015 r., godz. 10.52
W tej debacie zwycięzcą okazał się chyba kandydat Czajka. Wiele się mówi o jego zdecydowanej postawie.
No proszę uprzejmie i nie potrzeba więcej
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 11.14
się radzić i podpierać bezintersownie innymi . Mieć pozytywny wpływ na losy innych. Można samemu w sposób zdecydowany, na poziomie a i na czas zdążyć zarządzać swoimi umiejętnościami predyspozycjami.
Przypadek szczególny
Dodane przez O, Elu, w dniu 22.10.2015 r., godz. 11.43
Ok., To zbyt drogi temat, żebym się chciał nauczyć innych form, reform , itp. , nawet jakby mnie podtrzymywali , doradzali. Nigdy ! Teraz i zawsze, tu i teraz nie dostosuję. Nikt się nigdy za mnie nie wstydził . Niedoczekanie, nigdy nie zaakceptuje twoich porad, trzymam się metod przetartych jescze przez dziadka , inaczej padam . A walczyć lubię i w tym naprawdę akurat jestem równo dobry. Przeciwnicy wielokrotnie tego doświadczyli i nie jeden doświadcza . Po trupach ... taki już jestem wariat i co mi zrobisz !
Dodane przez ela, w dniu 22.10.2015 r., godz. 13.27
Myślę, że to nie zależy od Pana Osęki a od redakcji. Jak widać, nie wszystko z papierowego wydania jest publikowane w internetowym.
Dodane przez Granda, w dniu 22.10.2015 r., godz. 14.11
Uznanie dla komitetu Kukiz 15', bo oni jedyni zwracają uwagę na problem gównianego GMO w żywności, która jest na naszych polach, a później stołach.
Dodane przez AntyBox, w dniu 22.10.2015 r., godz. 14.34
Lecz choćby przyszło tysiąc hejterów - i każdy wypił butlę zacieru - choćby spuścili lisa ze smyczy - kraśkę co teraz żałośnie kwiczy - choćby napinał się tu saleta - zjadłszy uprzednio sobie kotleta - i choćby jeszcze, ot, tak dla grandy - rzucili tutaj ze trzy hollandy - i choćby pińcset trzech karolaków - krzyczało gromko: "pisior, atakuj!" - choćby wybiorcze i tefałeny - wciąż wyły głosem zranionej hieny - choćby monisia ścięła blond loki - wajdy, olbrychskie wciągnęli koki - i choć balcerek z pertu rżną głupa - to NOWOCZESNA jest ich szalupa - choć na wściekliznę szczepią niesioła - on dalej pianą toczy dokoła - Kiedy pieniędzy nie ma już na nic - gdy katechetka strzeże nam granic - Pamiętaj drogi, zdradzony Narodzie - że PATRIOTYZM ciągle jest w modzie! - choćby zatańczył na rurze kwachu - to platfusiarnia Partią Obciachu - i choćby brunek się spiął jak Rambo - my dobrze wiemy, że PO-PSL to szambo!
Ah i oh, nad nowym liderem Zandbergiem, podobno wygrał debatę liderów...
Dodane przez TD, w dniu 22.10.2015 r., godz. 16.05
A tymczasem przemilczana jest sonda Onet na którą głos oddało ponad 350 tys. ludzi, gdzie zwycięzcą debaty liderów został J. K. Mikke. Oto wyniki: Janusz Korwin-Mikke 69%, Adrian Zandberg 9%, Beata Szydło 7%, Paweł Kukiz 5%, Ewa Kopacz 4%, Ryszard Petru 3%, Barbara Nowacka 2%, Janusz Piechociński 1%. Łącznie oddano 355253 głosów.
Dodane przez Jątek, w dniu 22.10.2015 r., godz. 16.15
A co szanowne grono czytelników sądzi o Nowoczesnej.PL i jej wyszkowskiej kandydatce? Dla mnie jest to jedna wielka pomyłka.
Wystawiony artysta
Dodane przez JOKOHAMA, w dniu 22.10.2015 r., godz. 16.49
Moja mowa natomiast będzie krótka : Już Von... - won!
Ministerstwo śmiesznych kroków
Dodane przez Pies ogrodnika, w dniu 22.10.2015 r., godz. 16.51
Zaszyłem się tutaj , niech objeżdżają świat bez nas.
Dodane przez AntyBox, w dniu 22.10.2015 r., godz. 21.29
Stoi na stacji drużyna Kopacz: Spójrz na ich twarze i w oczy popatrz Nędza i rozpacz. Stoi i sapie, dyszy i bredzi "Pierwsza" od dawna w przedziale siedzi Buch – jak czyściutko… Uch – jak ładniutko… Puff – jak smaczniutko… Uff – jak milutko… Już ledwo sapie, już ledwo zipie A jeszcze Misiek pomysły sypie Działaczy do niej podoczepiali Znanych, nieznanych, młodych i starych I pełno złości w każdym działaczu Trzęsie się pociąg w rytmie ich płaczu Wagony z klimą, błyszczące, duże A w jednym świnie, a w drugim tchórze A w trzecim siedzą sami cynicy Siedzą i jedzą zad ośmiornicy A czwarty wagon pełen kelnerów W piątym wycieczka wicepremierów W szóstym Kalorak (trochę nieświeży) W siódmym eksperci oraz hejterzy W ósmym szefowej rządu psiapsiółki Wcinają z jajem służbowe bułki W dziewiątym – wszyscy doradcy „Bula” W dziesiątym Donald?… Nie, to wiatr hula. A tych wagonów jest ze czterdzieści Ta paranoja się w nich nie zmieści. Lecz choćby przyszło tysiąc Saletów I każdy zjadłby tysiąc kotletów I każdy nie wiem, jak „dawał radę”, Słupków poparcia nie dźwignie żaden… Nagle - zgrzyt! Nagle - wstyd! Partia - w dół! Koła - w muł! Najpierw powoli - jak żółw – ociężale, Ruszyła Platforma po szynach - ospale, Szarpnęła kamery i ciągnie z mozołem I kręcą się, kręcą się „setki” wesołe I biegu przyspiesza, i gna na złamanie, I ściemnia, i mami, obraża i kłamie, A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze, po głos! Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, Jak gdyby ktoś inny tu rządził od lat i straszył, i ściemniał, wył, kopał i gryzł Że „wszyscy umrzecie”, gdy rząd będzie z PiS. A skądże to, jakże to, czemu tak łże? A co to to, co to to, kto to tak prze, Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? To Partia Obciachu wprawiła to w ruch, To partia, co z kotła mediami do tłuków, A tłuki rechoczą przez łzy do rozpuku I wrzeszczą, i plują, i pociąg się toczy, Tak długo aż w końcu z tych torów wyskoczy i w przepaść poleci, i sztandar się zwinie, By żyło się lepiej – Platforma przeminie
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 21.34
Znaczy Mike zwącha się z pisem i po pół wojna jakiej Polska nie widziała.
do TD
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 21.37
Oddane zostało ponad 350 tysięcy GŁOSÓW, a raczej wykonane zostało ponad 350 tysięcy kliknięć. Prawdopodobnie przez ok. 30-50 tysięcy gimnazjalistów, licealistów i studentów I roku :)
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 21.44
Niemoralne jest karanie bardzo wysokim podatkiem od nieruchomści ludzi inicjatywnych.Nie masz dochodu a musisz płacić.To jest anty inwestycyjny HARACZ.
do Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 21.44
Dodane przez Anonim, w dniu 22.10.2015 r., godz. 23.36
W USA jest dokładnie tak samo. Podatek to święta rzecz. Płacz ale płać. Nie masz dochodu to masz problem. Twoje miejsce na rynku od razu zajmuje ktoś komu biznes daje dochód i zapłaci podatek.
A co sądzicie państwo o tym kandydacie
Dodane przez Anonim, w dniu 23.10.2015 r., godz. 13.23
Daniel Milewski www.danielmilewski.pl - podobno to pewniak do wejścia do sejmu?
o Milewskim
Dodane przez Anonim, w dniu 23.10.2015 r., godz. 13.53
Wygląda na dobrego ale niestety z części "siedleckiej" naszego okręgu i jak pozostali stamtąd będzie się interesować swoim podwórkiem
52 powody, aby nie głosować na Platformę Obywatelską:
Dodane przez Paszczur, w dniu 23.10.2015 r., godz. 16.09
1) Afera taśmowa 2) Afera hazardowa 3) Afera wyciągowa 4) Afera stadionowa 5) Afera autostradowa 6) Afera stoczniowa 7) Afera AmberGold 8) Afera SKOK-Wołomin (b.WSI) 9) Afera Elewarru 10) Afera z informatyzacją MSW (tzw. Infoafera) 11) Afera z ustawą o rajach podatkowych 12) Afera z ustawianiem konkursów w NIK 13) Kompromitacja z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru 14) Kompromitacja z budową elektrowni atomowej (od 6 lat trwa "wybieranie" jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci) 15) Rezygnacja z suwerennej polityki zagranicznej (kluczowe dla Polski decyzje podejmuje Angela Merkel i eurokraci z Brukseli) 16) Decyzja o sprowadzeniu do Polski islamskich imigrantów 17) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn 18) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł) 19) Rozrost biurokracji (60 tysięcy nowych etatów) 20) Przyzwolenie na drenaż kapitału z Polski przez zagraniczne firmy i korporacje 21) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do ponad 1 bln zł) 22) Dramatyczny wzrost deficytu budżetowego (z 30 do 54,6 mld zł) 23) Podniesienie VAT-u na wszystko 24) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców 25) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych 26) Podniesienie akcyzy na paliwo 27) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa) 28) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego 29) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej 30) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!) 31) Przyjęcie podatku "miedziowego" 32) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego 33) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego 34) Prace nad podatkiem katastralnym 35) Rekordowa ilość Polaków przebywająca na emigracji (oficjalne dane 2,32 mln osób, nieoficjalne - ponad 3,0 mln) 36) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego 37) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO 38) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej 39) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń 40) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066) 41) Zmielenie w sejmowej niszczarce kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi 42) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013 43) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych (w Sejmie zabrakło kilku głosów) 44) Próba przyjęcia ACTA (zdławiona dzięki obywatelskiemu oporowi) 45) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty) 46) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie) 47) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego 48) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej 49) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów czy PKP Energetyka) 50) Ograniczenie potencjału militarnego 51) Kompromitacja z ewakuacją Polaków ze wschodniej Ukrainy 52) Wszechobecny nepotyzm, kolesiostwo i układy.
Dodane przez Apel, w dniu 23.10.2015 r., godz. 19.22
Apeluję do redakcji, aby po 24.00 nie kasował, likwidowała zamieszczonych pod artykułami treści jak to się wcześniej zdarzało. Cisza wyborcza wymaga nie dokładanie nowych komentarzy o charakterze agitacji wyborczej. Nie ma potrzeby więc kasować tego co zostało już napisane. Tak samo jak nikt po 24 nie likwiduje zawieszonych już banerów i plakatów na mieście. Nie usuwa się archiwalnych już artykułów i felietonów, wcześniejszych sondaży itp. Niech i na tym forum będzie możliwość dostępu do treści zamieszczonych przed cisza wyborczą.
Dodane przez Paweł, w dniu 23.10.2015 r., godz. 22.17
Niezależnie czy jesteś za PISem czy przeciwko (bez względu na to, którą opcję reprezentujesz). Prosty powód dla którego warto zagłosować na "sprawiedliwych": dając im szansę na władzę bez koalicji (spokojnie 2/3 na pewno nie dostaną) będą mieli okazję pokazać ile tak naprawdę znaczą. Dla zwolenników PIS wielka feta, dla przeciwników możliwość bezwzględnego rozliczenia PIS z obietnic, nie będzie już mowy, że opozycja blokowała, że koalicjant nie chciał spróbować. To jest być albo nie być na scenie politycznej dla PISu na dłużej...
Kto chce glosować na Nowoczesną i Petru?
Dodane przez Obudzony, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.12
Przecież to nic innego jak kamizelka ratunkowa dla spalonej PO, poza tym to jest partia reprezentująca największych lichwiarzy w PL, czyli banki i bogatych biznesmenów. Pięknie o ekonomii mówią i o wzroście gospodarczym, tylko szkoda, że chcą ten sukces nieść na barkach już i tak wydojonych z pieniędzy podatników....załatwimy wam ale za wasze? Dziękuję postoję...sam sobie załatwię ... ale i tak mnie cieszy ze PO i PSL skończy na śmietniku historii, będzie można ich rozliczyć co ciekawego zdziałali przez te lata, oprócz tego co już wiadomo.
Dodane przez Anonim, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.36
Nie chcę powtórki z tego co działo się w kraju gdy u władzy był Balcerowicz a on był jego asystentem i doradcą! GDY PETRU W LATACH 1997–2000 BYŁ DORADCĄ BALCEROWICZA, ÓWCZESNEGO WICEPREMIERA I MINISTRA FINANSÓW TO BEZROBOCIE WZROSŁO Z 9,5% DO 20,5 %!!!,TEMPO WZROSTU PKB W POLSCE SPADŁO 76 RAZY (z + 7,6% spadło do 0,1 % !!!,POWSTAŁA DZIURA BUDŻETOWA (70-90 MLD ZŁ CZYLI 40 % ÓWCZESNEGO BUDŻETU). Niesłusznie nazwana dziura Bauca bo to nie on ją spowodował! Takie katastrofalne rezultaty, będące następstwem forsowania przez nich obłędnej polityki schładzania gospodarki, to najlepszy wskaźnik ich przydatności do rządzenia!
Dodane przez Nieklawo, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.37
GŁOSOWANIE NA PETRU TO DLA WIELU KUSZĄCA PERSPEKTYWA ZAMIESZKANIA NA STAROŚĆ W KARTONIE PO TELEWIZORZE, STOŁOWANIA SIĘ W ŚMIETNIKACH I LECZENIA ZĘBÓW U KOWALA! Dla niego II filar (dziecko jego i Balcerowicza), który po kilkunastu latach funkcjonowania przyczynił się do zadłużenia kraju na setki miliardów a wypracował „emerytury” wystarczające jedynie na codzienny zakup suchej bułki i butelki wody, to bezpieczny system a jego guru idzie dalej i twierdzi że to umowa społeczna!!! Czy Polacy się umówili że zrezygnują z emerytur by Petru i Balcerowicz i im podobni żyli jak krezusi i mogli dalej eksperymentować i zaciskać pasa naszym rodakom?
Dodane przez A!, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.45
Który przeciętny polak glosowałby ci na ta Nowoczesna pl/ na pewno nie polski robotnik który utrzymuje rodzinę z ciężko zarobionych pieniędzy o ile ta prace ma jeszcze! bo jakby nie daj Boże Nowoczesna przekroczyła próg wyborczy to już jest zagrożenie dla polaków! Stracilibyśmy wiele miejsc pracy po przez program prywatyzacji wszystkiego co się da do reszty ogołocić wyprzedać w ręce obcego kapitału po prostu nowoczesna pl chciała by dokończyć dzieła Balcerowicza dzika prywatyzacja zniszczyć górnictwo aby Polacy płacili krocie za energie obcym koncernom! tak zrobili liberałowie np. z polskim cukrem teraz kupujemy od Niemców tak zrobili ze zbrojeniówką w sklepach kupujemy zachodnie produkty mleczne ściągamy ziemniaki z zachodu i wiele produktów! i po co to polakom mamy swoje produkty a nabijamy kabzę obcym koncernom które nie płacą podatków w Polsce! Na tym polega działalność właściwie zamiar nowoczesnej pl! kto może pozwolić sobie na rzekomo tylko 2mln złotych pożyczki! kto w ogóle sponsoruje pana Petru! mam wiele wątpliwości i dlatego w życiu nie zagłosował bym na te nowoczesna pl!
Dodane przez Racjonalista, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.50
Korwin ma szanse na wprowadzenie małej grupy do sejmu, sondaże są specjalnie zaniżane, ale zauważcie wszyscy, że KORWiN nie ma żadnej promocji ze strony mediów. Gdyby reżimowe media promowały go tak jak neomarksistów i bankierów z Razem i Nowoczesnej, mógłby liczyć na 8% Razem o której jeszcze kilka dni temu nikt nie słyszał, w trzy dni po promocji medialnej dostaje +2% a nawet +4%. Nowoczesna która jest nonstop promowana od początku, dostawała w momencie kiedy nikt o niej nie słyszał aż 7%(czerwiec)
To media kreują rzeczywistość, nie mamy na to wpływu...
Dodane przez Krzysztof Sol, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.52
Petru= Po bis, wystarczy popatrzeć na jego jedynki na listach. ma również piękne zdjęcie na okładce Sztandaru Młodych, super ,że nie będzie go w sejmie. Polakami coraz ciężej manipulować.... Dodam jeszcze ,że na jego spotkania przychodziły takie tłumy, że można ,by ich było pomieścić w pod wiatą przystanku PKS w małej wiosce. Nie wysilaj się agitatorze, ta partia zmarła przy porodzie. Polacy nie lubią ludzi o nazwiskach: Balcerowicz, Piskorski, Olechowski, Komorowski. Trzeba było zastosować bardziej wyszukany kamuflaż....
Podziękowania Joanny Bali youtube
Dodane przez Jacek Trzciński, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.55
W przeglądarkę wpiszcie: Dziękuję że jesteście ze mną :) youtube Zachęcam do głosowania lista nr 1 miejsce 22
Dodane przez Ja, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.57
cieszę się, że moi rodacy nareszcie nauczyli wyciągać wnioski... Podobno Petru chce zlikwidować hodowlę drobiu i zwierząt futerkowych, to nie żart, niejaki Wipler mówił o tym gdy miał z nim spotkanie. Petru bardzo był nie w sosie. Pogonić gościa od kredytów!
Dodane przez Krzysztof Sol, w dniu 23.10.2015 r., godz. 23.58
Petru to tratwa ratunkowa systemu. Polecam ostatnią wypowiedź pana Maxa Kolonko na temat debaty, zrozumiesz wiele... Pozdrawiam
Dodane przez Anonim, w dniu 25.10.2015 r., godz. 07.31
W USA czyli pierwszej gospodarce świata jest koniunktóra i kapitał nie obdarty ze skóry takimi podatkami jak u Nas.Nikt dwa tygodnie nie oszczędza na cholerny ZUS.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl