Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2019 r., imieniny Mateusza, Miry

Niektóre gminy zaoszczędzą na oświetleniu

(Zam: 19.08.2015 r., godz. 17.07)

W życie weszła zmiana w prawie, która ma ograniczyć wydatki gmin na oświetlenie na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Do tej pory wielu gmin nie było stać na oświetlanie krajówek przebiegających w ich granicach. Rezultat był taki, że po zmroku kierowcy poruszali się w ciemnościach (m.in. na wysokości gminy Zabrodzie). Teraz obowiązkiem GDDKiA będzie finansowanie oświetlenia dróg ekspresowych i autostrad oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. Gminy będą płacić za oświetlenie dróg krajowych innych niż autostrady i drogi ekspresowe przebiegających w granicach terenu zabudowy. Poza terenem zabudowanym będą płacić tylko w przypadku miejsc wymagających odrębnego oświetlenia: przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerów, stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej.
Do zadań własnych gmin należy również finansowanie i planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy ulic, placów, dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich.
Według Polskiej Agencji Prasowej „o zmianę przepisów gminy zabiegały już od dawna. Argumentowały, że chcą płacić za oświetlenie, ale tylko tych dróg, które służą mieszkańcom gmin, gdyż na oświetlenie dróg tranzytowych nie mają środków. Nowe przepisy mają przynieść gminom ok. 80 mln zł oszczędności”.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl