Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 września 2018 r., imieniny Januarego, Konstancji

Wydatki inwestycyjne na wysokim poziomie

(Zam: 08.07.2015 r., godz. 16.39)

16 735 132,99 zł wyniosły w ubiegłym roku wydatki samorządu powiatowego na inwestycje. Starosta Bogdan Pągowski omówił budżet za 2014 r. w związku z uchwałą absolutoryjną.

14 radnych zagłosowało za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium, wstrzymało się 3. W ubiegłym roku dochody powiatu wyniosły 88 674 840 zł, wydatki zaś 90 211 294 zł. Na inwestycje samorząd przeznaczył 16 735 132,99 zł – to rekordowo dużo w porównaniu z poprzednimi latami (w latach 2012 i 2013 wyniosły nieco ponad 7 mln zł). Na tę kwotę składają się: pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego i Lasów Państwowych – 2 676 529 zł, dotacje z Unii Europejskiej – 6 914 957 zł, dotacje z funduszy celowych i budżetu państwa – 1 521 146 zł, środki własne – 2 270 897 zł, kredyty i pożyczki – 3 351 604 zł.
W ubiegłym roku powiat zakończył realizację projektu „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu wyszkowskiego”. Trwała ona od marca 2009 r. do czerwca 2014 r. Na przedsięwzięcie samorząd przeznaczył 4 612 629,62 zł, w tym dofinansowanie unijne wyniosło 2 199 506,63 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 784 603,53 zł, wsparcie z gminy Wyszków – 42 655 zł. Dzięki projektowi prócz budowy MECEO udało się poddać termomodernizacji Internat I LO, siedzibę Urzędu Miejskiego i Starostwa, budynek Centrum Kształcenia Praktycznego.
Zakończona w ubiegłym roku rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kosztowała 6 660 881,88 zł, z czego Unia Europejska przekazała 5 416 544,72 zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 765 721,87 zł, samorząd powiatowy – 478 615,29 zł.
Rok 2014 to także finał jednej z największych inwestycji od lat – przebudowy części drogi Wyszków-Porządzie-Długosiodło. W poprzednich latach Starostwo modernizowało ul. I Armii Wojska Polskiego, w ubiegłym roku zakończyło prace na odcinku drogi w Leszczydole Nowinach. Całkowita wartość tego projektu to 14 785 897,20 zł, dofinansowanie z UE – 5 812 182,65 zł, wsparcie gminy Wyszków – 4 584 827,68 zł.
Termomodernizacja budynku wyszkowskiego szpitala wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii słonecznej kosztowało 2 665 175,03 zł i realizowane było w latach 2009-2014. Unia Europejska dała na to przedsięwzięcie 1 103 862,62 zł.
Przebudowa dróg powiatowych w Długosiodle kosztowała w ubiegłym roku 1 235 323,50 zł. Starostwo otrzymało 617 661 zł dofinansowania z tzw. schetynówki, gmina Długosiodło dała 517 662,50 zł. Wkład władny powiatu wyniósł 100 000 zł.
Inne inwestycje to: budowa drogi powiatowej Nowa Wieś-Porządzie (koszt 1 658 770,702 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Somianki (305 683,82 zł), budowa windy w Środowiskowym Domu Samopomocy „Drogowskaz” (221 398,88 zł). W tym roku powiat kończyć też będzie realizację projektu dofinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (inwestycje drogowe w pięciu miejscowościach poprawiające bezpieczeństwo). Wiele projektów (tzw. miękkich) realizowały też powiatowe jednostki, m.in. Powiatowy Urząd Pracy, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Uwagi do realizacji ubiegłorocznego budżetu w imieniu nieobecnego przewodniczącego klubu PiS Waldemara Sobczaka wniosła Renata Rębała. Mówiła m.in. o marnowaniu środków publicznych w związku z niezrealizowanymi koncepcjami utworzenia domu dziecka w Rybienku Leśnym, czy przebudowy drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka. Wspomniała też m.in. o lekceważeniu opozycji przez władze powiatu, zwiększaniu zadłużenia, czy dostarczaniu radnym projektów uchwał w ostatniej chwili.
Starosta podkreślił, że na drogę Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka nie udało się pozyskać dofinansowania ze schetynówki, ale jego zdaniem, zrealizowane wykupy pod budowę drogi nie były błędem.
– Trzeba przecież każdą inwestycję przygotować – zaznaczył. – Z kolei w zawirowaniach w zarządzie powiatu mieliście swój udział. Nie chciałbym do tego wracać – mówił o końcówce poprzedniej kadencji.
J.P.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 08.07.2015 r., godz. 21.14
PODATKI SĄ ZA WYSOKIEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl