Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2018 r., imieniny Mateusza, Miry

Radni jednogłośnie zaakceptowali realizację budżetu

(Zam: 08.07.2015 r., godz. 16.32)

Radni gminy Somianka na ostatniej sesji, która odbyła się 26 czerwca przyznali absolutorium wójtowi Andrzejowi Żołyńskiemu za wykonanie budżetu z 2014 r.

Wójt przedstawił wyniki finansowe gminy wraz z dokładnym opisaniem inwestycji zrealizowanych w 2014 r. W planie dochodów widniała kwota przekraczająca 33,6 mln zł, natomiast plan gmina zrealizowała na 60,64 proc. Podobna sytuacja jest z wydatkami, których wykonanie to 60,75 proc. planu. Taki wynik spowodowany jest rozłożeniem realizacji inwestycji dotyczącej montażu paneli solarnych na dwa lata. Andrzej Żołyński szczegółowo przedstawił realizację planu dochodów oraz wydatków.
– Inwestycje w 2014 roku w zakresie finansowym zrealizowano w kwocie 6 332 715,08 zł – podkreśla wójt.
Co ważne, jest to kwota dwukrotnie wyższa w porównaniu z 2013 r. Wśród inwestycji poczynionych w 2014 r. gmina zrealizowała przebudowę drogi w Płudach Nowych, budowę chodników, boisk wielofunkcyjnych, zagospodarowała centrum Barcic, powstały nowe place zabaw i in. W ubiegłym roku gmina wybudowała halę sportową w Woli Mystkowskiej – jej koszt wynosi 1,7 mln zł. Większość inwestycji zrealizowała przy pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Realizując budżet kierowałem się zasadą celowości, rzetelności oraz oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi – oświadczył Andrzej Żołyński.
Radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu z 2014 r. Na koniec otrzymał gratulacje od zaproszonych gości: Mariana Krupińskiego, Tadeusza Nalewajka, Bogdana Pągowskiego oraz Mirosława Augustyniaka.
P.T.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl