Menu górne

Dziś jest 14 listopada 2019 r., imieniny Włodzimierza, Wawrzyńca

Nowa dyrektor w Lucynowie

(Zam: 08.07.2015 r., godz. 16.30)

Od 1 września Urszula Gałecka zastąpi Elżbietę Królikowską na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Lucynowie. W Przedszkolach nr 3 i 7 dotychczasowe dyrektorki pozostają na stanowiskach na kolejne kadencje.

25 czerwca odbyły się konkursy na dyrektorów dwóch gminnych przedszkoli oraz Szkoły Podstawowej w Lucynowie. Decyzją komisji konkursowej, którą zaakceptował burmistrz, dyrektorem Przedszkola nr 3 „Słoneczko” w Wyszkowie pozostanie nadal Agnieszka Łuczyńska, która była jedyną kandydatką na to stanowisko. Również jedna oferta złożona została w konkursie na dyrektora Przedszkola nr 7 w Wyszkowie. To kandydatura dyrektor Urszuli Rojek, która uzyskała przychylność komisji i będzie pełnić swoją funkcję w kolejnej kadencji.
Trzy osoby starały się o funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Lucynowie. Wszystkie wpłynęły terminowo i zgodnie z procedurą, jednak w przypadku dwóch ofert kandydaci nie spełnili wymogów formalnych i komisja nie dopuściła ich do konkursu. Jedyną osobą spełniającą wymagania była Urszula Anna Gałecka, która zyskała akceptację komisji i burmistrza. Od 1 września zastąpi więc Elżbietę Królikowską, dotychczasową dyrektor Szkoły Podstawowej w Lucynowie. Elżbieta Królikowska zdecydowała nie przystępować do konkursu, nadal jednak pozostanie nauczycielem w szkole w Lucynowie. Za wieloletnią współpracę podziękowali jej dyrektorzy gminnych szkół podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl