Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 stycznia 2020 r., imieniny Felicji, Rafała

Święto Samorządu

(Zam: 10.06.2015 r., godz. 17.46)

W miniony piątek w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się inauguracja obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego. Starosta Bogdan Pągowski, radni oraz włodarze poszczególnych gmin zebrali się, aby podsumować osiągnięcia samorządów oraz porozmawiać na temat dalszego rozwoju na terenie powiatu wyszkowskiego.

Wszystkich zebranych powitał starosta Bogdan Pągowski oraz gospodarz piątkowego wydarzenia, wójt gminy Somianka Andrzej Żołyński. Do prezydium obrad zaproszono przewodniczących rad gminnych. Brańszczyk reprezentował Sławomir Gałązka, Długosiodło – Maria Gałązka, Rząśnik – Krzysztof Soliwoda, Somiankę – Krzysztof Rakowski, Zabrodzie – Janusz Pakuła, Wyszków – Elżbieta Piórkowska, natomiast przedstawicielem powiatu wyszkowskiego był Jacek Bachański, który jednocześnie prowadził piątkową konferencję.
– 25 lat temu 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym – przypomniał Pągowski.
W skrócie przedstawił również jak funkcjonował teren wyszkowski przed 1990 r.
– Myślę, że wykorzystaliśmy ten czas, mamy czym się szczycić – oświadczył zebranym starosta wyszkowski.
Następnie o przedstawienie osiągnięć z ostatnich 25 lat poproszony został wójt gminy Brańszczyk – Mieczysław Pękul.
– Początki były trudne, pracę rozpoczęliśmy od budowy dróg – rozpoczął.
Wójt opisywał najważniejsze inwestycje – budowę 50 km dróg gminnych oraz 54 dróg powiatowych, budowę wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej. Wspomniał, że dla gminy zawsze istotne było dbanie o dzieci – dlatego powstawały nowe przedszkola oraz place zabaw.
W prezentacji zawarł tematy dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej, jak również szeroko zauważalny progres turystyczny. Kolejnym wójtem, który przedstawił osiągnięcia z minionych lat był przedstawiciel gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski.
– Nie mamy takiego komfortu, że możemy zajmować się tylko infrastrukturą – mamy problemy związane z pracą oraz dojazdem do niej – na wstępie oświadczył wójt Jastrzębski. – Samorządowa przygoda gminy rozpoczęła się od inwestycji w drogi. Zajęliśmy się budynkami użyteczności publicznej, jednak nie tworzyliśmy nowych budynków, a rozwijaliśmy pomysły poprzedników, przykładem jest obecny urząd bądź ośrodek zdrowia – zaznaczył wójt gminy Długosiodło.
Wśród gminnych sukcesów wymienił rozwój infrastruktury drogowej oraz sportowej, szeroko rozwinięte grupy samopomocowe, jak również wolontariat oraz kluby seniora.
Następnie osiągnięcia gminy z ostatnich 25 lat przedstawił wójt gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski, który mówi że w rozwoju miejscowości pomaga mu obserwacja innych gmin.
– Przez 25 lat samorządy pokazywały, jak można dobrze wydawać pieniądze – oświadczył wójt.
P. Kołodziejski opisał poszczególne miejscowości, infrastrukturę drogową, gospodarkę wodną oraz sprawy dotyczące oświaty, jak również rozwoju infrastruktury sportowej.
– Jesteśmy 23 gminą na 1 566 wiejskich według rankingu przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” – zaznaczył wójt Kołodziejski.
Zebrani ujrzeli kolejną prezentację, tym razem dotyczyła Somianki. Andrzej Żołyński przedstawił wszystkie najważniejsze inwestycje oraz opisał zdjęcia przedstawiające gminę taką jak wygląda ona teraz oraz wyglądała w dawnych latach. Przypomniał, że za rozwojem gminy stoją wszyscy radni, urzędnicy, sołtysi oraz dotychczasowi wójtowie.
– Gmina Zabrodzie, mimo iż należy do jednych z najmniejszych w województwie, przyjęła w swoich programach i strategiach bardzo ambitne plany dotyczące poprawy życia mieszkańców – oświadczył wójt Tadeusz Michalik.
Zaznaczył również, jak ważne są fundusze z Unii Europejskiej – łącznie gmina pozyskała dofinansowania na ponad 20 milionów złotych. Wójt omówił rozwój infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz sportowej. Wspomniał również o rozwoju oświaty.
– Samorząd stara się nie tylko realizować duże inwestycje, ale również małe projekty skierowane bezpośrednio do mieszkańców – stwierdził wójt gminy Zabrodzie. – Oczywiście jest wiele do zrobienia, ale jestem spokojny o przyszłość naszej małej ojczyzny – zakończył Michalik.
Burmistrz Wyszkowa nie tracił czasu na przemawianie oraz przedstawianie osiągnięć minionych 25 lat.
– Wszyscy wiedzą jak wygląda Wyszków – oświadczył Grzegorz Nowosielski. Zebrani zamiast wysłuchać prezentacji obejrzeli film prezentujący uroki miasta, stworzony przez redakcję „Wyszkowiaka” oraz Pawła Puściana.
Jako ostatni przemówił starosta powiatu wyszkowskiego, który w skrócie przedstawił najważniejsze sukcesy.
– Dziękuję za współpracę gminom oraz życzę wielu kolejnych sukcesów – powiedział Bogdan Pągowski.
Następnym punktem spotkania były przemówienia zaproszonych gości. Pierwszy z nich, profesor Henryk Samsonowicz, stwierdził, iż samorządy terytorialne są bardzo ważną jednostką, a powiat wyszkowski jest przykładem dobrego prowadzenia urzędu. Kolejny z gości, europoseł Jarosław Kalinowski pogratulował oraz podziękował wszystkim wójtom, burmistrzowi oraz radnym. Wójtom doradzał zdrową rywalizację, która rozwijałaby wszystkie gminy.
– Czasami nie doceniamy tego, co mamy i tego, co zrobiliśmy – oświadczył Bartłomiej Bodio. – Jesteśmy ideałem przemian – dodał poseł.
Wypowiedzieli się również radni sejmiku województwa mazowieckiego – Cecylia Domżała oraz Marian Kurpiński. Przeczytano także list gratulacyjny napisany przez marszałka województwa mazowieckiego Adam Struzika. Jako ostatni wypowiedział się Grzegorz Świętorecki – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Na koniec uczestnicy konferencji pozowali do wspólnego zdjęcia.
Na koniec spotkania zebrani przyjęli wspólne przesłanie, w którym uznali dorobek samorządu, także wyszkowskiego, za imponujący. Wskazali na zagrożenia, wśród których widzą „odchodzenie od podstawowych zasad samorządności”, pisząc „W poszczególnych aktach prawnych coraz bardziej szczegółowo reguluje się nawet sposób wykonywania zadań i określa nie tylko samo zadanie, ale również kto i gdzie ma je wykonywać”. Podkreślili, że samorządy mają coraz więcej obowiązków, za którymi nie idą nowe źródła finansowania. Postulują zwiększenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie procentowego ich udziału w podatkach lokalnych, przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową, krytykują próby wprowadzenia kadencyjności w samorządach.
P.T.

Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 15.06.2015 r., godz. 20.36
Pągowski odejdzie w niesławie.Ile razy dałeś premię Domżałowej ???????

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl