Menu górne

Dziś jest 14 listopada 2019 r., imieniny Włodzimierza, Wawrzyńca

114 wniosków do budżetu. Które mają szansę na realizację?

(Zam: 21.01.2015 r., godz. 15.29)

13 516 306 zł mają wynieść w tym roku wydatki majątkowe gminy Wyszków, w głównej mierze przeznaczone na budowę ulic i przygotowanie projektów inwestycji. Lista wniosków do tegorocznego budżetu liczy 114 pozycji. Wiele z nich z powodu ograniczonej ilości pieniędzy nie zostało uwzględnionych. Podczas sesji zaplanowanej na 29 stycznia radni mają uchwalić budżet na 2015 r.

Foto
114 wniosków do budżetu. Które mają szansę na realizację?

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (www.bip.wyszkow.pl) dostępny jest projekt budżetu, a także lista wniosków uwzględnionych i odrzuconych dotyczących inwestycji w tym roku.

Wnioski dotyczące projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
Uwzględnione w budżecie

– budowa drogi w Sitnie, gm. Wyszków – 1 500 000 zł
– budowa ul. Polnej w Wyszkowie (łącznik od ul. Żytniej do ul. Polnej); planowana jest realizacja części zadania – poczynając od ulicy Zapole
– budowa ul. Polnej w Wyszkowie (na odcinku od ul. Traugutta do ul. Zapole oraz odcinek do ul. Żytniej); planowana jest realizacja części zadania – poczynając od ul. Zapole – 200 000 zł
– utwardzenie odcinka ul. Andersa w Wyszkowie wraz z parkingiem (dł. 33 m, szer. 5,0 m) – 40 000 zł
– budowa ul. Targowej w Rybienku Leśnym (dł. 1300 m, szer. 5,5 m) – 700 000 zł
– przebudowa ul. Przelotowej (dł. 300 m, szer. 5,5 m) i ul. Ogrodowej (160 m, szer. 5,5 m) w Rybienku Leśnym – 600 000 zł
– przebudowa ul. Zakolejowej w Wyszkowie wraz z kanalizacją deszczową (od ul. Pułtuskiej do ul. Leśnej o dł. 500-600 mb, szer. 6 m) –1 200 000 zł
– przebudowa ul. Kasztanowej w Wyszkowie (od ul. Serockiej do ul. 3 Maja). W 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji – 50 000 zł
– budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w ul. Świętego Mikołaja (dł. 0,5 km), ul. Smoczej (dł. 250 m) w Rybienku Nowym; w budżecie uwzględniono wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Św. Mikołaja; pozostała część zadania nieuwzględniona z braku środków – 24 789 zł
– budowa ul. Handlowej wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem (od ul. Serockiej do ul. Księżycowej dł. 1,0 km) i dokończenie ul. Dobrej w Rybienku Nowym (dł. 350 m) – 1000 000 zł
– budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (na dł. 850 m w kierunku Suwca); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej
– wykonanie projektu i budowy ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (od 1 do ul. Jadowskiej o dł. 300 m – w kierunku rzeki Bug); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 50 000 zł
– przebudowa ul. Leśnej w Gulczewie, gm. Wyszków – etap II – 600 000 zł
– przebudowa ul. Bankowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. 11 Listopada); w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 15 000 zł
– budowa uliczki łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową wraz z dojazdem do posesji zlokalizowanych przy ul. Sowińskiego; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 10 000 zł
– przebudowa ul. Bocznej w Tulewie Górnym – dł. 200 m, szer. 5,5 m – 170 000 zł
– budowa drogi w Rybienku Starym – 500 000 zł
– budowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszków; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 40 000 zł
– budowa ul. Osiedlowej w Rybnie (dł. 1 km, szer. 5,0m); realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków ze wspólnoty gruntowej – 100 000 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Na Skarpie w Wyszkowie – 1 200 000 zł
– modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. 11 Listopada 62 – 550 000 zł
– budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Matejki i ul. Białostockiej w Wyszkowie – 100 000 zł
– przebudowa Placu Wyzwolenia u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Kościuszki i Wąskiej; w pierwszej kolejności zagwarantowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej – 50 000 zł
– budowa zadaszeń na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie; na modernizację targowiska miejskiego w budżecie zapisano 150 000 zł.

Prócz powyższych wniosków w projekcie budżetu znalazły się pieniądze na inwestycje lub projekty
– budowa ciągu pieszo-jezdnego (ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie) – 17 095 zł
– budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 – 50 000 zł
– budowa drogi Tumanek-Fidest etap II – 1 000 000 zł
– budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym – 150 000 zł
– budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustkach – 13 907 zł
– budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – 450 000 zł
– zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczydole Starym – 19 683 zł
– budowa przedszkola przy ul. Meliorantów – 50 000 zł
– budowa kanalizacji deszczowej na ul. Batorego – 40 000 zł
– budowa placu zabaw w Tulewie Górnym – 13 932 zł
– budowa punktu odpoczynku w Olszance – 4 973 zł
– budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance – 18 500 zł
– modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów – 50 000 zł
– dotacja dla powiatu na budowę drogi na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka etap I – 1 000 000 zł.

Wnioski nieuwzględnione w budżecie z braku środków:
– przedłużenie ul. Przejazdowej w Skuszewie (na długości około 30 m z kostki brukowej)
– budowa ul. Jeziornej na Osiedlu nr 10 w Wyszkowie (Latoszek)
– budowa ulic na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie (ul. Jaśminowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Wrzosowa, Rumiankowa i Zakręzie)
– budowa drogi umożliwiającej dojazd do działki 683 w Rybnie, gm. Wyszków (droga wyznaczona w miejscowym planie – trwają wykupy gruntu)
– modernizacja ul. Malinowej w Drogoszewie, gm. Wyszków (wąski pas drogowy, częściowo poszerzony, pozostały ogrodzenia do przebudowy).
– budowa drogi wzdłuż obwodnicy miejskiej od ul. Sikorskiego do I. Składanowskiego
– budowa ul. Przemysłowej w Wyszkowie
– przedłużenie ul. Przejazdowej w Skuszewie (na długości około 50 m z kostki brukowej)
– przebudowa ul. Batorego w Rybienku Leśnym wraz z budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody do rzeki Bug (dł. 260 m, szer. 5,5 m)
– przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie – etap IV
– wykonanie projektu ul. Jasnej – w 2015r., budowa ulicy w 2016 r.
– wykonanie projektu ul. Kukawskiej w Kamieńczyku, gm. Wyszków
– przebudowa drogi w Leszczydole Pustki (Zalesie – dł. 830 m.b. szer. 5,0 m)
– dokończenie budowy ul. Orzechowej w Rybienku Nowym (dł. 50 m, szer. 6 m)
– budowa obwodnicy śródmiejskiej w Wyszkowie – etap III i IV; ze względu na wartość zadania jego realizacja będzie możliwa po pozyskaniu środków zewnętrznych
– budowa drogi dojazdowej do działek w Leszczydole Starym (wzdłuż ogrodzenia szkoły dł. 150 m)
– budowa ulic na Osiedlu Na Skarpie (ul. Na Skarpie, ul. Nadgórska, ul. Bohaterów Armii Krajowej i innych) – w pierwszej kolejności należy wybudować kanalizację sanitarną wg posiadanego przez gminę projektu
– przebudowa ul. Leśnej (200 m, szer. 5,5) i ul. J. Kochanowskiego (150 m, szer. 5,5 m) w Lucynowie Dużym, gm. Wyszków
– przebudowa ul. Strumykowej w Lucynowie Dużym (dł. 700 m, szer. 5,5 m)
– przebudowa ul. Szkolnej w Wyszkowie (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Sowińskiego wraz z miejscami postojowymi)
– budowa ulicy dojazdowej do części mieszkalnej posesji przy ul. Pułtuskiej (z wjazdem od ul. Kowalskiego i wjazdem do ul. Pułtuskiej)
– przebudowa ul. Gen. J. Sowińskiego na odcinku od ul. I AWP do ogródków działkowych – dł. 318 m)
– modernizacja ul. Poniatowskiego w Wyszkowie; nie jest uwzględniona w budżecie z braku środków
– budowa ul. Kubusia Puchatka w Rybienku Nowym (dł. 150 m)
– wykonanie projektu i budowy ul. Klonowej (dł. 350 m) w Łosinnie, gm. Wyszków
– wykonanie projektu i budowy ul. Młodzieżowej (dł. 200 m) w Łosinnie
– budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Letniskowej w Wyszkowie (dł. 450 m, szer. 5,5 m)
– budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zakręzie – droga gminna – etap II (dł. 160 m)
– wykonanie projektu i budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zakręzie (w ul. Zakręzie, Jaśminowej, Kalinowej, Truskawkowej, Poziomkowej, Rumiankowej, Wrzosowej, Zakręzie i innych)
– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Wyszkowie
– dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym (ul. Serocka) i Dobrej Wróżki (dł. 300 m w kierunku pól)
– budowa kanalizacji sanitarnej w Natalinie, gm. Wyszków
– budowa nowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na osiedlu Sowińskiego
– budowa placu zabaw na osiedlu Zakręzie i ul. Białostockiej (teren wspólnoty łęgowej)
– budowa boiska wielofunkcyjnego w Skuszewie
– budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Leszczydole Starym (w pasie drogi powiatowej o pow. około 500 m2)
– budowa monitoringu w rejonie Przedszkola nr 7, WOSiR, Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie
– budowa szamba na terenie szkoły w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa bieżni przy szkole w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa skoczni przy szkole w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa wjazdu na teren szkoły w Lucynowie przy ul. Szkolnej 12
– budowa parkingu przy uliczce dojazdowej łączącej ul. Sowińskiego i ul. Okrzei w Wyszkowie

Wnioski nieuwzględnione w budżecie z przyczyn własnościowych
– remont, utwardzenie i poszerzenie drogi w ul. Wspólnej nr 25-35 w Wyszkowie (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego)
– wykonanie projektu przebudowy ul. Wiosennej w Łosinnie, gm. Wyszków (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego)
– przebudowa ul. Kółko i ul. Kamieńczykowskiej w Skuszewie (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego); gmina posiada koncepcję przebudowy ulic
– przebudowa ul. Wyszkowskiej w Natalinie, gm. Wyszków (należy przeprowadzić regulację pasa drogowego); gmina posiada koncepcję przebudowy ulicy.

Inne
– utwardzenie (destruktem) ul. Jaśminowej, Rumiankowej i część ul. Truskawkowej na osiedlu Zakręzie, gm. Wyszków; zadanie z zakresu remontów dróg; realizacja zostanie rozważona po szczegółowej analizie potrzeb na początku 2015 r.
– budowa chodnika przy drodze powiatowej we wsi Olszanka, gm. Wyszków (o łącznej długości 900 m), budowa chodnika przy drodze powiatowej w ul. Powstańców w Drogoszewie, gm. Wyszków (dł. 2 000 m, szer. 2 m), budowa chodnika przy drodze powiatowej w Leszczydole Starym – realizacja rozpoczętej inwestycji w 2014 r. (1 800 m, szer. 2 m); zadania będą możliwe do realizacji po podpisaniu stosownych porozumień z samorządem powiatowym oraz szczegółowej analizie sytuacji własnościowej, a także analizie kosztów realizacji
– wnioski dotyczące budowy chodników, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych, oświetlenia będą analizowane pod względem własnościowym i kosztowym celem ustalenia, które kwalifikują się do realizacji.
J.P.

Komentarze

Dodane przez niezadowolony wyborca, w dniu 21.01.2015 r., godz. 18.04
I jak zawsze latala ,obiecywala ,na zakreziu bedzie projekt kanalizacji i co po wyborach nic no ale radna jest i kasa plynie jak woda co miesiac na konto!
obiecanki cacanki a głupiemu radość
Dodane przez wyborca, w dniu 21.01.2015 r., godz. 22.34
A która kampania przebiega uczciwie bez obiecywania? Kiedy ludzie się nauczą myśleć rozsądnie? U nas Burmistrz Co startuje w wyborach obiecuje to samo i jak zostaje dalej na następną kadencję traci pamięć, a ciemny lud też zapomina i tak w kółko. Radny z mojego okręgu tak się rozpisał w ulotce co zrobi, że chyba układając swój program zapomniał, źe to wybory samorządowe do rady miejskiej, bo czytając to odnosiłem wrazenie ze najniższy poziom tego startu to stanowisko burmistrza.jedni wciskają kity, a drudzy lubią jak się to robi.przez to jest jak jest.
Dodane przez Klient, w dniu 22.01.2015 r., godz. 17.20
Są bardzo dopieszczone wioski, z czy to jest związane?
Droga na zdjęciu
Dodane przez Jadwiga, w dniu 24.01.2015 r., godz. 08.59
Podpunkt pierwszy dot. drogi w miejscowości Sitno nie aktualny.
zdjęcie drogi
Dodane przez Jadwiga, w dniu 24.01.2015 r., godz. 09.26
To zdjęcie drogi jest również nie aktualne. Zapraszam redakcję Wyszkowiaka dzisiaj. Proszę przejechać się tą drogą. Nie potrzeba gimnasyki. Masarz brzucha gwarantowany.
Dodane przez do przedmowcy, w dniu 24.01.2015 r., godz. 10.35
wszystkie drogi gruntowe takie sa;pani Jadwigo w tym czasie.a i redakcja pani co ma pomoc,,...?
Droga w sitnie
Dodane przez Alina, w dniu 24.01.2015 r., godz. 10.51
Zdjęcie umieszczone w waszym czasopiśmie to chyba jest zrobione w czasie suszy. Jechałam nią wczorej i zapewniam, że bardziej ona przypomina trakt przez bagno niż droga gminna.
Droga w Sitnie
Dodane przez Alina, w dniu 24.01.2015 r., godz. 11.30
Zamieszczone zdjęcie nie ma daty, a szkoda. Ta droga to gminna a nie gruntowa. Dzisiaj to jest bagno a nie droga.
Dodane przez Jadwiga, w dniu 24.01.2015 r., godz. 11.53
Ja wiem, ale to jest droga gminna i miała być w" bardzo dobrym stanie"-to są słowa naszej władzy. W tym przypadku należy powiedzieć " Sorry taki mamy klimat".
Perfidja!
Dodane przez Sąsiad, w dniu 24.01.2015 r., godz. 11.59
Skandal, ale chodzą słuchy, że Grzesio szykuje swojego człowieka na sołtysa Sitna, a wcześniej ten ma udowodnić, że pani obecna sołtys jest nieskuteczna. Kim jest ten fałszywy sąsiad, Grzesiowy kandydat?
Do Sąsiad
Dodane przez Jadwiga, w dniu 24.01.2015 r., godz. 12.27
A co to za informacja ?Czy to może być prawda?
Droga w sitnie
Dodane przez Alina, w dniu 24.01.2015 r., godz. 12.46
Jedyny sołtys który powiedział "samowładzy"Wyszkowa musi odejść?
Droga w sitnie
Dodane przez Alina, w dniu 24.01.2015 r., godz. 12.54
Droga będzie jak mieszkańcy zmienią sołtysa? Metody naszych władz? Gratulacje dla demokracji.
Dodane przez Jadwiga, w dniu 24.01.2015 r., godz. 13.01
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasze dzieci muszą codziennie chodzić taką drogą do szkoły, a władza uważa, że ważniejsze są chodniki za dwa miliony sześćset złotych, czy też nowa fontanna. To bardzo boli jak traktowni są mieszkańcy małych wsi.
Do Alina
Dodane przez Ćwierkają, w dniu 24.01.2015 r., godz. 13.23
Tak, tak w praktyce wygląda wyszkowska demokracja. Nazywa się to - urząd odwrócił się od gazety, a teraz cd. urząd odwrócił się od mieszkańców Sitna. Również za brak pokory?
Droga w Sitnie
Dodane przez Marek, w dniu 24.01.2015 r., godz. 13.47
Gdzie są radni przez nas wybrani, czy oni mają coś do powiedzenia? To oni powinni dzisiaj zobaczyć tą drogę .
jestem z wyszkowa
Dodane przez guest, w dniu 24.01.2015 r., godz. 20.43
A ja jestem za tym, żeby robić w Wyszkowie. Tu mieszkam, płacę podatki i nie chcę dróg w tumanku i sitnie . Tu jest miasto a ludzie chodzą w błocie.
Dodane przez życzliwa, w dniu 24.01.2015 r., godz. 23.44
Przecież Burmistrz robi to celowo za brak pokory pani sołtys, która jako jedyna z soltysow nie wlazi mu w d... . choć nie znam Pani Jadwigi osobiscie i nie jestem mieszkanka jej wsi to trzymam za nią kciuki.jak będzie ta droga to właśnie dzięki niej, nawet jak nie będzie już soltysem.u nas nie robi się tam gdzie jest potrzeba, tylko tam gdzie są znajomości i jeden drugiego(radnego) popiera.Szacunek dla Sitna i Olszanki ze potrafili się postawić i zagłosowali przeciw Burmistrzowi.inne wioski powinny wziąć przykład bo i tak Burmistrz nie spelnia obietnic jakie sklada przed wyborami na kazdej wsi,a poparcie dostaje.
do guest
Dodane przez życzliwa, w dniu 25.01.2015 r., godz. 00.17
A ja jestem ze wsi i jestem za tym ,zeby tu robić drogi ,i nie interesuje mnie Wyszków.napisalam to pol żartem, pół serio bo Twoj komentarz też malo poważny. Mieszkamy w jednej gminie i czy Ci się to podoba czy nie , to mamy równe prawa do tego by upominać się o swoje.Burmistrz i radni dobrze wiedzą co komu potrzebne, ale mają myslenie podobne do Twojego.zwalac dobre chodniki by zamienić na takie same tylko po to żeby pokazać, ze się coś dzieje, a w drugim miejscu ludzie nie mają dojazdu do swoich domow.to się nazywa "Niegospodarnosc"i "marnotrastwo"
do guest
Dodane przez Jadwiga, w dniu 25.01.2015 r., godz. 09.29
Ja też jestem za tym,żeby budowano drogi w mieście,ale te które są w takim stanie jak droga w Sitnie,ale tak nie jest.Robione są drogi,które mogłyby jeszcze poczekać,bo są przejezdne.Można je zrobić w póżniejszym terminie.A tu robi się drogi dobre,a te nieprzejezdne zarówno w mieście jak i na wsi są pomijane.I ja i mieszkańcy Sitna płacą podatki i mają prawo do inwestycji w swojej wsi.(Płacimy też podatki ze stosunku pracy nie tylko rolne,ponieważ większość mieszkańców Sitna pracuje zawodowo)
wolę wyszków
Dodane przez guest, w dniu 25.01.2015 r., godz. 16.56
Wyszków 28.000 mieszkańców,Sitno , Tumanek - kilkuset. Zakłady pracy i podatki są w Wyszkowie i tu powinny być inwestycje. Tyle w temacie.
do Guest
Dodane przez Jadwiga, w dniu 25.01.2015 r., godz. 17.55
Wolna wola
Dodane przez darek, w dniu 25.01.2015 r., godz. 20.33
Nie ma co się dziwić, że lista inwestycji do wykonania rośnie. Jak burmistrz wydał na chodniczki przed wyborami ponad dwa miliony złotych to nie powstały inne ważne drogi. Ale najważniejsze zaniedbanie to to że w najlepszym dla Polski okresie 2006-2013 burmistrz Nowosielski niewiele pozyskał dofinansowania a jeszcze stracił jak na obwodnicę 24 miliony złotych. Mamy listę 114 inwestycji, które będą się powtarzały przez wiele lat a wiele jeszcze tu nie uwzględnionych. A gdzie boisko treningowe z sztuczną trawą dla Bugu, gdzie bieżnia wokół boiska, gdzie hala dla Campera, gdzie kasiora na nowe oświetlenie bo to nie świeci, a gdzie inwestycje dzięki którym rozładują w Wyszkowie korki. Co z turystyką, co z plażami na Bugiem, przystanią. Czekamy na budżet to zobaczymy co ta rada uchwali. Jak wiceburmistrzem nie jest inżynier tylko propagandzistka to niewiele można się spodziewać.
Dodane przez Sitno, w dniu 25.01.2015 r., godz. 20.54
Pani sołtys Ickiewicz, którą znam to dobra i uczciwa kobieta. Jej walka o drogę w Sitnie została zauważona i doceniona. Inne te sołtysy to potrafią tylko przyklejać plakaty Nowosielskiego na tablicach wiejskich przed wyborami.
droga w Sitnie
Dodane przez Życzliwy, w dniu 26.01.2015 r., godz. 07.35
Pani Jadwigo zrobiła pani, co mogła w sprawie tej drogi: Plany już są, wykup ziemi już jest, tylko pokory zabrakło. Jeśli ustąpi Pani z tego zacnego stanowiska, to nasępny sołtys będzie pokorniejszy i mieszkańcy nie będą czekać dekady na dokończenie tej inwestycj
Dodane przez darek, w dniu 26.01.2015 r., godz. 08.43
Pani Jadzia to piękna i charakterna kobieta. Dlaczego wieś ma rezygnować z dobrego sołtysa ? Droga jest przecież w budżecie na 2015 rok i będzie realizowany. Burmistrz robi drogę z naszych podatków a nie z swojej czy radnych kieszeni.
Dodane przez Olsza, w dniu 26.01.2015 r., godz. 09.04
Nie ma takiej potrzeby, a tego typu postępowanie zakrawa o szantaż.
do Życzliwy
Dodane przez Jadwiga, w dniu 26.01.2015 r., godz. 09.37
Nie jestem z tych co tak łatwo się poddają
do Życzliwa
Dodane przez Jadwiga, w dniu 26.01.2015 r., godz. 09.57
Wiem, że "pokorne cielę dwie matki ssie", lecz pokora nie leży w mojej naturze.
Dodane przez darek, w dniu 26.01.2015 r., godz. 11.03
Wcześniej sołtysową była Śliwka, która startowała w wcześniejszych wyborach samorządowych z listy PO. Nic nie załatwiła. Pani Jadzia nie musi się już napinać bo swoją pracę wykonała a burmistrz i jego radni nie mają wyjścia. Stan drogi jest katastrofalny.
Dodane przez Anonim, w dniu 26.01.2015 r., godz. 13.46
Kim jest tajemniczy kandydat szałajdy na sołtysa? Macie Państwo teraz jasny obraz niszczenia ludzi i społeczności.
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 26.01.2015 r., godz. 13.48
Dużo bliżej także istnieją drogi w bardzo złym stanie np ul. Handlowa, w Rybienku Nowym. W wyniku budowy kanalizacji sanitarnej uległy także zniszczeniu pozostałe w tym ulica Dobra, Dobrej Wróżki (na odcinku od Żytniej do Handlowej), Księżycowa, Pszczółki Mai czy inne. Do wyliczeń na ulicę Handlową i część ulicy Dobrej wkradł się pewnie błąd - 1 milion złotych na tą inwestycję to o wiele za mało. Jeśli popatrzymy na np. ulicę Zakolejową to przeznaczony jest na tą inwestycję, podobną jak na Handlowej, na odcinek 500-600m 1,2 miliona zł. Chyba, że zostaną pozyskane dodatkowe środki lub burmistrz chce nas oszukać i zrobi tylko część tej inwestycji, pozostawiając najgorszy odcinek, od ulicy Starej Baśni do Dobrej Wróżki bez zmian. Liczymy na realizację tej inwestycji w całości.
Do Grzegorz Gajewski
Dodane przez Jadwiga, w dniu 26.01.2015 r., godz. 15.14
Nasza droga jest nieprzejezdna(chociaż nie było u nas budowy kanalizacj).Takie warnki znosiłam ponad dwadzieścia sześć lat i moja, jak i moich mieszkańców cierpliwość się wyczerpała.
Dodane przez Grzegorz Gajewski, w dniu 26.01.2015 r., godz. 15.37
Przepraszam ale oba projekty są do realizacji w powyższym budżecie i nie nie są konkurencją.Nie mam zamiaru się licytować, która droga jest bardziej zniszczona i jak długo taki stan trwa.Możemy się przecież wspierać. Pozdrawiam mieszkańców Sitna i podziwiam ich cierpliwość. :)
Jadwigo
Dodane przez Widz, w dniu 26.01.2015 r., godz. 16.36
Ma Pani wsparcie wielu mieszkańców gminy Wyszków. Wszyscy będziemy patrzeć jak banda od balonika będzie próbować podkopać Pani stanowisko. Kto ma aparat niechaj robi bucom zdjęcia.
Do Grzegorz Gajewski
Dodane przez Jadwiga, w dniu 26.01.2015 r., godz. 16.47
Ja też nie chcę się licytować,ale jeszcze mój projekt nie jest pewne że będzie w budżecie(potwierdzam informację,że może wylecieć z budżetu na 2015r.) Są takie informacje z bardzo dobrych żródeł. Ja będę wspierać wszystkich tych,którzy mają podobne do nas problemy.
do Jadwigi
Dodane przez życzliwa, w dniu 26.01.2015 r., godz. 18.38
mam nadzieję, ze nie da Pani tej satysfakcji Burmistrzowi i jego elicie ,i nie zrezygnuje Pani ze swojej funkcji bycia soltysem.Ta sprawa nadaje się do naglosnienia i puszczenia jej w Polskę.kogo ta gmina wybrała na burmistrza? Jak można byc tak ślepym i nie widzieć jaki to aktor? Pani jako jedyna broni swojej wsi i jej interesów z honorem, reszta (a przynajmniej w większości) to marionetki w ręku Burmistrza.stare chlopy a nie mają swojego zdania i przytakuja co im powie.
Dodane przez ;), w dniu 26.01.2015 r., godz. 18.50
..."Bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać "fachowca..."
droga w Sitnie
Dodane przez toj, w dniu 26.01.2015 r., godz. 19.32
Trzymam kciuki za tą drogę, a innym użytkownikom kiepskich dróg radzę wybierać swego przedstawiciela do rad czy sołectw, takiego, który będzie miał odwa(ę walczyć dla swoich wyborców. Kasa niech idzie na drogi dla mieszkańców, a nie w szczere pole.
do toj
Dodane przez Marek, w dniu 27.01.2015 r., godz. 07.35
To nie szczere pola, to działki zacnych obywateli Wyszkowa, którzy płacą ogromne podatki
Dodane przez demokrata, w dniu 27.01.2015 r., godz. 09.50
III zasada zdarzeń dynamicznych mówi nam, że każdej akcji towarzyszy reakcja. Dlaczego ma nie zrealizować inwestycji na Rybienku Nowym i Sitnie? Czy obywatele nie mają narzędzi wpływu? Mogą się przyjrzeć tej drużynie. Doszły do ludzi informacje o wyszkowskim PiSie i działacze dostali za to zapłatę w czasie wyborów.
Dodane przez Sitno, w dniu 27.01.2015 r., godz. 10.26
Pani Jadzia jak załatwi drogę to ode mnie dostanie bukiet pięknych kwiatów.
Dodane przez mzd, w dniu 27.01.2015 r., godz. 10.50
Jeśli nie sołtys to w sile moc.A już pokazaliście że jesteście wyjątkową społecznością. SZACUN dla Was
Dodane przez Jadwiga, w dniu 27.01.2015 r., godz. 11.08
Diękuję Wszystkim za wsparcie. Dodaliście mi sił.
czas wyborow soltysow
Dodane przez bezradny, w dniu 27.01.2015 r., godz. 11.47
Pani sołtys z Sitna to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.Wybory sołtysów się zbliżają a na mojej wiosce zostanie pewnie stary soltys bo nikt inny nie chce:-(.mimo że nie jest lubiany to zostanie bo nie ma konkurencji, a ma silne parcie na władzę (człowiek burmistrza).mamy kandydatke taką jak Pani Jadzia, ale nie chce się zgodzić. Nawet się nie dziwię bo nerw trzeba czasami zjeść
Dodane przez czas na zmiany, w dniu 27.01.2015 r., godz. 12.40
A tak przy okazji to kiedy szkoła w Olszance wróci w poczet szkół finansowanych przez Gminę i będzie karta nauczyciela. Ma już przecież odpowiednią liczbę uczniów. To zadanie na spotkaniach wiejskich w Sitnie i Olszance. Czas powrócić do tematu podczas wyboru sołtysów.
do bezradnego
Dodane przez ziomal, w dniu 27.01.2015 r., godz. 12.53
Na mojej wiosce jest taka sama sytuacja. Stary cap oddał szkołę, ale i tak w następnych wyborach wygra, bo nikt nie chce startować. Niech dalej wylizuje rowy
do czas na zmiany
Dodane przez Roco, w dniu 27.01.2015 r., godz. 13.27
A co sołtys sam może? Pomijając Panią Jadzie i jej nielicznych kolegów po fachu to tylko potrafią w łazić w d... burmistrzowi.Oni nawet wypowiedzieć się nie potrafią. Oglądałem kiedyś filmik na Tubie Wyszkowa z wypowiedzią jednego z sołtysów podczas imprezy na wsi (dożynki czy coś takiego) i mieliśmy ubaw ze znajomymi . przecież ten ktoś reprezentuje wioskę i jej mieszkancow.to znaczy że wyborcy tacy sami?zmobilizujcie się. A co do szkoły w Olszance to robota poprzednich radnych (większości obecnyych) to oni postanowili tak , i tak jak jest . miałem okazję uczestniczyć w krótkiej rozmowie z burmistrzem gdzie wspomniano o tej szkole, i powiem tak, nie liczcie na zmiany.
Dodane przez Miki, w dniu 27.01.2015 r., godz. 13.41
Olszanka ma sołtysa, niech się upomni o szkołę. Albo niech cicho siedzi, bo będzie w niełasce.
do Miki
Dodane przez Kaja, w dniu 27.01.2015 r., godz. 16.23
Nasz sołtys jest również radnym .Przed wyborami tyle naobiecuje i tak zmanipuluje ludzmi, że go wybierają. Po wyborsch milczy , lub przytakuje
Dodane przez miastowy, w dniu 27.01.2015 r., godz. 18.10
Wy na wsi trochę się pieścicie. macie gnojownicę, macie kurze odchody. Nie zrobią drogi to poczęstujcie ich tymi smakołykami. Tak w lecie, w 40 stopniach to gnojowica na terenie urzędu dobrze im zrobi. Burmistrz cynik łaski nie robi to nie jego pieniądze, tylko z podatków. Pojedziesz do Somianki, Rząśnika czy Zator, tam asfalty w byle wiosce, a w wyszkowskim robią wielkie halo i robienie łachy. Paniusia o zapachu gnojownicy dwa razy się zastanowi zanim wykreśli drogę w Sitnie czy innej wiosce.
Droga w Sitnie
Dodane przez Marek, w dniu 27.01.2015 r., godz. 18.22
Kasa z waszej drogi pójdzie na nowy stadion, bo teren po starym jest pilnie potrzebny.
Nie róbcie wiohy
Dodane przez Adam, w dniu 27.01.2015 r., godz. 18.42
Po co wam droga. Za te półtorej bańki zrobimy wam projekty centrum sportowego przy Pułtuskiej. Nowy stadion, nowa hala, nowe pomieszczenia do uprawiania boksu, MMA. Będą służyć dla całego miasta a i wy będziecie mieli blisko przez pola do tego centrum. Jeszcze chodnik od szkoły do drogi na Pułtusk w Leszczydole Starym zrobią i drogę w Gulczewie i Skuszewie. Za rok będzie łatwiej znaleźć dla was pieniądze.
do Adam
Dodane przez Roco, w dniu 27.01.2015 r., godz. 19.34
Za rok jeszcze nie, ale za trzy lata na pewno (pod koniec kadencji).chociaż skonczy się pewnie jak zwykle na obietnicach."jak zaglosujecie to zrobimy" ;-), a ciemny naród to kupi jak zawsze i tak w kółko.
Dodane przez Marko, w dniu 27.01.2015 r., godz. 20.10
Pieniądze się przydadzą na za-kupienie kolejnej fundacji od demokracji, żeby ta wcisęła pospólstwu kolejny kit, jaki to Wyszków jest fer play, tranparentyny i demokratyczny :)
Dodane przez Anonim, w dniu 27.01.2015 r., godz. 20.39
Nie budujcie Nam chodników na wsi.
DROGA
Dodane przez Marek, w dniu 27.01.2015 r., godz. 20.57
Z Sitna to i w gumowcach można dojść na stadion. Co innego z Kamięczyka czy Gulczewa. Z tamtąd musi dojechać elita i tam są potrzebne drogi.
ul słoneczna lucynow
Dodane przez lukasz, w dniu 27.01.2015 r., godz. 23.41
A co z drogą słoneczna w lucynowie?, miała być na wiosnę robiona, chodzi mi o kostkę, bynajmniej tak obiecywala nasza kochana Pani sołtys
Do lŁukasza
Dodane przez Miki, w dniu 28.01.2015 r., godz. 07.33
Można obiecać, co się chce Sposób na wybor!ów. Póżniej wytłumaczy że nic się nie dało zrobić, bo były ważniejsze potrzeby.uhh
porównanie
Dodane przez Roco, w dniu 28.01.2015 r., godz. 11.05
Bo bycie soltysem jest jak sluchanie muzyki disco polo (którą lubię), a sluchanie muzyki dico polo jest jak spanie z psem:-). Dożynki Gminne 2012. Zeby zrozumieć trzeba obejrzeć
ul słoneczna lucynow
Dodane przez lukasz, w dniu 28.01.2015 r., godz. 11.08
Taka jest prawda..., szkoda gadać, Pani sołtys z tumanka jak coś obieca to słowa dotrzymuje, a ta nasza nie robi nic, bo ona ma idealna drogę koło siebie, prawda Paulina?
ul słoneczna lucynow
Dodane przez lukasz, w dniu 28.01.2015 r., godz. 12.02
Paulina Ale tej drogi nawet nie ma na żadnym wniosku :-), ona wogole chyba NIC nie zrobiła w tej sprawie,

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl