Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 listopada 2019 r., imieniny Janusza, Konrada

Z potrzeby serca

Ikona
(Zam: 11.01.2011 r., godz. 12.30)

Kilkanaście kartonów z artykułami szkolnymi, zabawkami, książkami, słodyczami, upominkami trafiło 15 grudnia do Szkoły Podstawowej w Borkach w gminie Gąbin. Dary dla powodzian wyjechały ze Szkoły Podstawowej w Białymbłocie.

Od 6 do 10 grudnia samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej w Białymbłocie pod kierunkiem Barbary Łapińskiej prowadził zbiórkę darów dla poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Z inicjatywy Tadeusza Kruszewskiego i Roberta Sarnackiego rozpropagowano ją wśród mieszkańców Białegobłota. Do ustawionych w sklepach pojemników mieszkańcy wkładali głównie słodycze i artykuły szkolne. W akcji wzięli również udział pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, firmy Mlekovita z Wyszkowa oraz radni z Komitetu Wyborczego Wyborców Wiesława Przybylskiego.

– Chcieliśmy sprawić radość, szczególnie najmłodszym – opowiada dyrektor szkoły Barbara Wiśniewska. – Świadomi ogromnych kosztów, jakie ponoszą rodziny powodzian remontujące swoje domy, postanowiliśmy pomóc i ogłosiliśmy zbiórkę darów, z których przygotowaliśmy siedemdziesiąt cztery paczki dla uczniów szkoły w Borkach.

Inicjatorzy akcji uważają, że ludziom, którym w tegorocznej powodzi woda zabrała niemal wszystko, trzeba pomóc. Podkreślają, że należy wyzwolić w ludziach dobro, nauczyć się je czynić – dziecko dla dziecka, szkoła dla szkoły.
– Te rodziny są biedne, nie mają mieszkań, boją się następnych powodzi – mówi Tadeusz Kruszewski. – Ważne zatem, że jest ktoś, kto o nich pamięta w tym szczególnym czasie, podaje pomocną dłoń, wspiera duchowo i materialnie.
Przedświąteczne paczki trafiły do uczniów szkoły w Borkach.

Oprac. D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl