Menu górne

Dziś jest 24 sierpnia 2019 r., imieniny Bartłomieja, Jerzego

Zatwierdzili nowe klasy

(Zam: 17.09.2014 r., godz. 17.07)

Zarząd Powiatu bez uwag zatwierdził arkusze organizacyjne szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wyszkowski. Dane pokazują, że wyszkowskie szkoły na brak zainteresowania nie narzekały. Rekrutacja do klas pierwszych wypadła nieźle również w Długosiodle. Najgorsza sytuacja jest w Zespole Szkół w Zabrodziu, gdzie w tym roku nie utworzono żadnej klasy pierwszej.

W Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida rozpocznie naukę 179 pierwszoklasistów. Szkoła przygotowała dla nich sześć klas: filologiczno-prawniczą, matematyczno-informatyczną, przyrodniczą, matematyczno-geograficzną, matematyczno-przyrodniczą i społeczno-geograficzną. Uczy się w nich od 28 do 31 osób.
Do Zespołu Szkół nr 1 – do liceum ogólnokształcącego przyjęto 80 uczniów – do klasy o profilu dyplomacja europejska – 24, prawo i administracja – 27, lingwistyka i społeczeństwo – 29. Do technikum budownictwa zakwalifikowano 29 nowych uczniów, technikum obsługi turystycznej – 21. Pierwotnie planowano, że powstanie jedna klasa technikum żywienia i usług gastronomicznych, jednak duże zainteresowanie wymusiło utworzenie dodatkowej klasy – w sumie na tym kierunku kształci się 54 uczniów. 21 pierwszoklasistów uczy się w technikum cyfrowych procesów graficznych, a 27 w technikum hotelarstwa. Do zasadniczej szkoły zawodowej przyjęto 28 uczniów. Łącznie w Skłodowskiej-Curie uczy się 260 pierwszoklasistów.
Dużym powodzeniem cieszył się w tym roku sztandarowy kierunek w Zespole Szkół nr 2 – liceum ogólnokształcące o profilu bezpieczeństwo publiczne – utworzono dwie pierwsze klasy. Uczyć się na tym kierunku będą 54 osoby. 176 osób chce zostać absolwentami technikum tej szkoły. Powstała więc jedna klasa o profilu technik elektryk – 30 osób oraz klasy łączone: technik logistyk – 25 osób i technik spedytor – 22 osoby, technik handlowiec – 10 osób i technik organizacji reklamy – 13 osób. 21 młodych ludzi będzie kontynuować naukę w technikum informatycznym, 31 w technikum pojazdów samochodowych i 24 w technikum mechanicznym.
W Zespole Szkół w Długosiodle nie utworzono klas technik agrobiznesu i technik handlowiec, natomiast do tamtejszej zasadniczej szkoły zawodowej zgłosiło się 20 nowych uczniów.
Do Zespołu Szkół w Zabrodziu nie zgłosił się żaden zainteresowany. Do zwolnień nauczycieli jednak nie dojdzie, ale musieli się oni podzielić etatami.
– Trwają obliczenia, które odpowiedzą na pytanie, ile będzie kosztowała oświata do końca tego roku – odpowiada wicestarosta Zdzisław Bocian pytany o finanse, jakie powiat zamierza przeznaczyć na funkcjonowanie placówek ponadgimnazjalnych – Jednak już teraz wiemy, że mogą być problemy finansowe. Z obliczeń wydziału edukacji wynika, że w niektórych szkołach zabraknie pieniędzy. W najtrudniejszej sytuacji znajduje się Centrum Kształcenia Praktycznego, które w tej strukturze organizacyjnej generuje największe koszty.
A.B.

Komentarze

Dodane przez Desant Prawdy, w dniu 17.09.2014 r., godz. 21.32
Niezależne sondaże mówią wprost ;" Polacy nie chcą umierać za Ukrainę", a mimo, że wyniki potwierdzają, że ponad 74% Polaków nie wsparło by z bronią w ręku Ukrainy, to w dalszym ciągu trwa wymachiwanie szabelką i przygotowywanie gruntu do zaangażowania zbrojnego w konflikt na wschodzie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl