Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 listopada 2019 r., imieniny Anatola, Feliksa

Wójt dostał absolutorium

(Zam: 09.07.2014 r., godz. 14.25)

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu wójtowi Tadeuszowi Michalikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Gminna komisja rewizyjna oceniając sprawozdanie finansowe stwierdziła, że przy realizacji budżetu kierowano się „zasadą gospodarności środkami samorządowymi oraz stosowano racjonalną gospodarkę finansową”. Pozytywną opinię wystawiła też Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet gminy na koniec ubiegłego roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 18 434 393,16 zł, co stanowi 98,94 proc. planu. W stosunku do roku 2012 dochody ogółem były niższe o 8,4 proc., a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 57,3 proc. Dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 953 661,16 zł co stanowi prawie 8-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2012.
Wydatki zakładano na poziomie 19 047 078,63 zł, a zrealizowano w kwocie 17 733 933,71 zł, co stanowi 93,11 proc. planu. W stosunku do roku 2012 wydatki ogółem były niższe o 3,8 proc. a wydatki majątkowe zwiększone o ponad 40 proc.
Budżet gminy za ubiegły rok zamknął się nadwyżką w kwocie 700 459,45 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 415 984,16 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec roku wyniósł 7 415 976 zł – stanowią go pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w poprzednich latach na realizację zadań inwestycyjnych. 1 235 788 zł zaś to kwota spłaconych kredytów i pożyczek.
W 2013 r. koszty poniesione na gminne inwestycje wyniosły 2 138 126,06 zł (12,06 proc. ogólnych wydatków budżetowych). Głównymi inwestycjami były:
– budowa chodnika w miejscowości Kiciny – 29 681,55 zł
– budowa drogi gminnej transportu rolnego w Anastazewie – 222 902,26 zł
– przebudowa drogi gminnej Mostówka-Anastazew – 152 359,44 zł
– przebudowa drogi gminnej Niegów-Zazdrość – 710 577,56 zł
– rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy – 6 500 zł
– modernizacja przepompowni ścieków w Mostówce – 17 000 zł
– zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – 19 500 zł
– zakup programu komputerowego do obsługi systemu śmieciowego – 3 690 zł
– zagospodarowanie centrum wsi Niegów i Słopsk – 465 871,92 zł, Adelin – 77 641,64 zł, Choszczowe – 219 703,94 zł, Mostówka – 212 133,88 zł
– rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 563,87 zł.
– Serdecznie dziękuję za zaufanie, którym państwo mnie obdarzyliście, dziękuję za współpracę, za ciepłe słowa i za… cierpkie słowa – mówił tuż po głosowaniu wójt Tadeusz Michalik.
Janusz Pakuła zwrócił uwagę, że realizacja ubiegłorocznego budżetu to zasługa również poprzedniego wójta Adama Ołdaka i Adama Łossana, który pełnił funkcję gospodarza gminy po jego śmierci.
– Wcześniej urzędujący wójtowie przyczynili się do tego, że budżet został spięty i wykonany praktycznie w stu procentach – mówił radny. – Każdy z nich zasłużył na tę pochwałę.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl