Menu górne

Dziś jest 14 listopada 2019 r., imieniny Włodzimierza, Wawrzyńca

Podwyżka taryf od kwietnia

(Zam: 19.03.2014 r., godz. 14.02)

Radni zatwierdzili wyższe taryfy za w wodę i ścieki. Dotychczasowe stawki stracą swoją ważność 31 marca. Od 1 kwietnia będą obowiązywać nowe, o zatwierdzenie których wnioskował kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Zygmunt Denis.

– Rosną ceny energii, wszelkiego typu opłaty związane z funkcjonowaniem wodociągów i kanalizacji. Częste awarie w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w szczególności przepompowni ścieków, generują dodatkowe koszty – tak uzasadniał podwyżki na sesji kierownik ZGK.
Radni bez dyskusji, jednogłośnie podjęli uchwałę i przyjęli zaproponowane stawki. Cena wody za metr sześcienny wzrośnie o 3 proc. i będzie wynosić 2,30 zł brutto, a opłata za metr sześcienny ścieków o 6 proc. i będzie wynosić 3,10 zł brutto. Na dotychczasowym poziomie pozostaje miesięczna opłata stała w wysokości 3,02 zł brutto.
Zasady ustalania i zasady zmiany taryf określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z nią, wniosek o zatwierdzenie nowych opłat składa się do wójta na 70 dni przed planowanym wejściem ich w życie, a Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu, bądź odmowie zatwierdzenia nowych stawek w ciągu 45 dni od złożenia wniosku. W przypadku gminy Brańszczyk wniosek składa kierownik ZGK Zygmunt Denis jako zarządzający gminnymi wodociągami i kanalizacją. Ważna w całej procedurze jest rola wójta gminy, który weryfikuje stawki biorąc pod uwagę zgodność z prawem i celowość przyjęcia nowych kwot.
– Badania sanepidu wykazały, że woda z naszych hydroforni ma najlepszą jakość w okolicy – podkreślił na koniec Z. Denis.
Dodał, że nawet po tegorocznej podwyżce, taryfy za wodę i za ścieki w gminie Brańszczyk są znacznie niższe w porównaniu z innymi gminami powiatu wyszkowskiego.
M.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl