Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 stycznia 2019 r., imieniny Małgorzaty, Piotra

Policyjne statystyki: mniej przestępstw

(Zam: 22.01.2014 r., godz. 17.05)

Spadła liczba przestępstw w powiecie wyszkowskim, które policja zalicza do mających największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Ich wykrywalność na tym terenie wyniosła jednak jedynie 25,9 proc.

Poprawa tego wskaźnika to jeden z priorytetów wyszkowskiej komendy policji, którą od grudnia kieruje nowy szef.

Jak zawsze o tej porze roku wyszkowska komenda zaprezentowała raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie wyszkowskim. Podsumowując ubiegły rok zaczęła od stwierdzenia, iż liczba przestępstw zmalała z 2 274 w r. 2012 do 2163 w roku ubiegłym. Ich wykrywalność wyniosła 67,5 proc.
W minionym roku jednostka namierzyła 934 podejrzanych – w przypadku 848 z nich kierowała wnioski o sporządzenie aktu oskarżenia. Na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy w Wyszkowie zastosował wobec 21 podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wśród podejrzanych było 32 nieletnich.

Kryminalna rzeczywistość
W 2013 r. komenda zanotowała 1 179 przestępstw kryminalnych – o 340 przestępstw mniej niż od stycznia do grudnia 2012 r. Wskaźnik wykrywalności zmalał jednak z 52,3 proc. do 46,4 proc. Wśród 378 podejrzanych było 30 nieletnich.
Do przestępstw, które mają największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców policja tzw. 7 kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym: kradzież mienia (2013 r. – 336, 2012 r. – 454), kradzież z włamaniem (310 i 364), uszkodzenie mienia (72 i 104), kradzież samochodu (30 i 46), rozbój i wymuszenia rozbójnicze (29 i 152), uszczerbek na zdrowiu (29 i 25), bójka i pobicie (17 i 14). W sumie w 2013 r. to 793 przestępstwa (rok wcześniej 1 113), 178 podejrzanych, w tym 36 na gorącym uczynku. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 25,9 proc.

Narkotyki i przestępstwa gospodarcze
„W okresie dwunastu miesięcy 2013 roku wyraźnie widać, iż zwiększyła się intensywność pracy w zakresie wykrywania przestępstw narkotykowych i gospodarczych” – podaje wyszkowska policja. Policjanci stwierdzili 66 przestępstw narkotykowych, ustalili 34 podejrzanych. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 97 proc. 381 było przestępstw gospodarczych (53 podejrzanych). Tu wykrywalność wzrosła w porównaniu z r. 2012 o prawie 19 proc. i wyniosła 94,5 proc.

Mniej wylegitymowanych, więcej mandatów
Wyszkowska policja wszczęła 501 postępowań w związku z przestępstwami drogowymi (o 23 mniej niż w 2012 r.). Wykrywalność wyniosła 99,8 proc. Funkcjonariusze zatrzymali 602 kierujących będących pod wpływem alkoholu. Policja przypomina, że od listopada 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości – w chwili obecnej jest to czyn traktowany jako wykroczenie.
Mniej było wypadków drogowych (98, czyli o 17 mniej), zabitych (16 – o 1 mniej), rannych (123 – o 11 mniej). Zmniejszyła się także liczba kolizji z 654 w r. 2012 do 603 w roku ubiegłym.
Policjanci wydziału ruchu drogowego zatrzymali 766 dowodów rejestracyjnych (w 2012 r. – 875) i 232 prawa jazdy (w 2012 r. – 184, wzrost o 48), wylegitymowali 12 355 osób (w 2012 r. – 11 582) i nałożyli 9 438 mandatów karnych (w 2012 r. – 9 131).
Policjanci z tego wydziału prowadzili również akcje takie jak „Prędkość”, „Pasy”, „Niechronieni”, „Bus”, „Trzeźwy poranek i wieczór”, „Truck”, „Trzeźwość”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Angażowali się także w inicjatywy promując bezpieczeństwo i edukując przy okazji „Rally Wyszków”, „Motoserca”, powiatowych i gminnych eliminacji turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz kampanii „Nie zabijaj”.
We wrześniu w Wyszkowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez komendanta powiatowego policji dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowych.

Rok w prewencji
Policjanci wydziału prewencji w ubiegłym roku interweniowali 7 685 razy, wylegitymowali 17 525 osób. Na gorącym uczynku zatrzymali 276 sprawców. Sporządzili 205 wniosków o ukaranie, nałożyli 2 408 mandatów karnych za wszystkie wykroczenia w tym 776 za drogowe, 677 przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 356 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 272 przeciwko obyczajności publicznej,177 przeciwko mieniu, 71 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 79 przeciwko innym przepisom (np. o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o rybactwie śródlądowym). Zanotowali 2 763 pouczenia.
W ramach procedury „Niebieskiej Karty” (przemoc w rodzinie) powstały 162 karty – wszczętych było 135 procedur, z czego 27 dotyczyło już trwających działań. Najwięcej procedur policjanci dotyczyło zdarzeń na wsi – 97, zaś w Wyszkowie – 65. Dotkniętych przemocą było ogółem 181 osób, w tym 147 kobiet, 16 mężczyzn i 18 dzieci. 90 osób stosowało przemoc pod wpływem alkoholu.
Funkcjonariusze prewencji, a przede wszystkim Zespołu ds. nieletnich i patologii przeprowadzili 212 spotkań z młodzieżą oraz 408 rozmów z pedagogami, rodzicami i nieletnimi. Przeprowadzali również takie działania jak „Wagarowicz”, „Nieletni” „Bezpieczne ferie”,,,Bezpieczne wakacje” i inne. W kwietniu tego roku policjanci brali udział w przygotowaniu i realizacji II Mazowieckiego Przystanku PaT w Wyszkowie, który zgromadził setki młodzieży z Polski.
Cały rok organizowane były wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Wyszkowie – 146, Straży Leśnej/Rybackiej – 53, Służby Ochrony Kolei – 28, Żandarmerii Wojskowej – 46. 294 kursantów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie uczyło się fachu na wyszkowskich ulicach.
J.P.

Komentarze

Dodane przez NN, w dniu 22.01.2014 r., godz. 18.43
Prezentowane statystyki są przekłamane, bo mieszkańcy znając nieskuteczność Wyszkowskiej policji i nie posiadając zaufania do niej przestają zgłaszać przestępstw. Widzą, że policja nic nie robi w postępowaniach, przyjmuje zgłoszenia i idą do policyjnych biurek . Zaś do wykrywalności to również jest przekłamana, bo większość zarzutów nie kończy się wyrokiem skazującym, ze względu na bardzo słabe przygotowanie materiału dowodowego przez KPP Wyszków.
Dodane przez Zołza, w dniu 23.01.2014 r., godz. 12.37
Jednym słowem, więcej nagród i premii nie spowodowało zwiększenia motywacji, ale wręcz przeciwnie. Rozleniwiły nam się służby stawiając jedynie na statystyki. Czy to dziadek 74 lata w szczerym polu złapany po piwku na rowerze, czy młodzieniec z butelką po piwie w tzw. miejscu publicznym kilometr za miastem, nad Bugiem w krzakach. To sukcesy naszych geroi!
Dodane przez Darek, w dniu 23.01.2014 r., godz. 21.15
Zgoda, że manipulowanymi statystykami od lat dezorientuje się opinię publiczną na temat pracy i skuteczności policji. Zwróćcie uwagę, że na 4 napotkane patrole w radiowozach - 3 stały na uboczu ( sic! na włączonym silniku) i zawartość siedziała z nosami w służbowych notesach.
Dodane przez irek, w dniu 23.01.2014 r., godz. 23.04
Zapraszam na ul.Łączną jest co robić.
Dodane przez Zonk, w dniu 24.01.2014 r., godz. 15.13
Od góry na kirkucie, pod samym murkiem schowani za żywopłotem. Ze dwie godziny "pracowali".
Dodane przez Iza, w dniu 26.01.2014 r., godz. 00.28
Świetny koncert, kupa znajomych. Tylko piwo strasznie drogie.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl