Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaH. Główczyk odchodzi na emeryturę

(Zam: 31.07.2013 r., godz. 10.30)

Jeszcze tylko do końca sierpnia Hanna Główczyk będzie kierowała Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somiance. Pismo informujące o chęci przejścia na emeryturę złożyła już na ręce wójta Somianki Andrzeja Żołyńskiego.

Na ostatniej sesji 19 lipca radni zdecydowali o połączeniu Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury w jedną instytucję. Jest to konsekwencja znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która daje gminom możliwość łączenia bibliotek z innymi jednostkami zajmującymi się statutowo działalnością kulturalną. Urząd Gminy już otrzymał pozytywne opinie w kwestii połączenia z właściwych instytucji nadzorujących pracę placówek: Biblioteki Miejsko-Gminnej w Wyszkowie, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i Krajowej Rady Bibliotecznej. Decyzja włodarzy gminy to powrót do przeszłości, bo do 2007 r. w Somiance działał tylko Gminny Ośrodek Kultury, w którym funkcjonował również dział biblioteczny obsługiwany przez jednego pracownika. Jednak 5 lat temu kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej nakazała rozdzielenie tych dwóch instytucji. Zdaniem kierownictwa gminy, jedna instytucja kulturalna to zdecydowana korzyść dla mieszkańców, a wygenerowane w ten sposób oszczędności będą mogły być przeznaczone na działalność merytoryczną.
Oficjalnie połączone instytucja zaczną działać od 1 sierpnia pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury. Przez pierwszy miesiąc placówką pokieruje jeszcze H. Główczyk, potem jej obowiązki przejmie osoba wyłoniona w drodze konkursu.
Hanna Główczyk z Somianką związana jest od lat 70. XX w. Od ponad 20 jest dyrektorem tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury. To dzięki jej staraniom GOK jest niezwykłym miejscem. Od wielu lat stanowi centrum działalności lokalnej. Swoją ofertę kieruje do każdej kategorii wiekowej mieszkańców, nie tylko daje możliwość miłego spędzenia czasu wolnego, ale przede wszystkim aktywizuje, zachęca do działania i integruje lokalną społeczność. Ze swoimi propozycjami wychodzi poza granice gminy, a jej praca jest doceniana przez wielu specjalistów w jej dziedzinie. H. Główczyk jest uważana za pioniera pozyskiwania środków zewnętrznych, o dodatkowe fundusze aplikuje wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zazwyczaj z pozytywnym rezultatem.
Przejście na emeryturę nie oznacza, że Hanna Główczyk zaprzestanie swojej działalności. Dalej będzie pracowała w powołanym z własnej inicjatywy w 2003 roku Stowarzyszeniu na rzecz Gminy Somianka „SOMA”, którego celem jest między innymi organizowanie i wspieranie działań chroniących od zapomnienia wartości kulturowe, promowanie lokalnych twórców, pomoc rodzinom najuboższym czy organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta