Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiCo zamierza?

Ikona
(Zam: 09.11.2010 r., godz. 12.53)

W gminie Zabrodzie o urząd wójta w tegorocznych wyborach samorządowych ubiega się dwóch kandydatów, obecny wójt Adam Ołdak z KWW Nasza Przyszłość-Zabrodzie i niegdyś sprawujący ten urząd Marek Gołaszewski z KWW Przymierze w Zabrodziu. Poniżej prezentujemy sylwetkę i program wyborczy Adama Ołdaka. Jego kontrkandydat nie zdecydował się zaprezentować swojego pomysłu na gminę Zabrodzie na łamach naszego tygodnika.

Foto

Adam Ołdak
Wiek: 34
Zawód/wykształcenie: wyższe – inżynier budownictwa


1. Jakie przewiduje Pan zmiany i kierunki rozwoju dotyczące sportu i rekreacji w Pańskiej gminie?
- W ostatnich latach na terenie gminy Zabrodzie znacznie poprawiła się baza sportowa. Powstały trzy nowe boiska, tj. boisko przy szkole podstawowej w Dębinkach razem z placem zabaw, boisko przy szkole podstawowej w Zabrodziu, plac zabaw w Adelinie oraz kompleks boisk sportowych ORLIK w Zabrodziu, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc wykorzystamy tę bazę.
Z roku na rok poszerzamy ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców, których dotychczas nigdy nie było m.in. naukę tańca, aerobik, zajęcia z samoobrony, turnieje piłki nożnej, a co najważniejsze, w całości sfinansowane ze środków pozyskanych. Jesteśmy z tego dumni, bo mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów.

2. Jakie są założenia Pańskiego programu dotyczącego kwestii edukacji i placówek oświatowych w gminie?
- Sytuacja placówek oświatowych jest dobra. Każdego roku poprawiamy bazę lokalową naszych szkół poprzez systematyczne remonty i modernizacje. Liczba dzieci w klasach nie jest duża, więc dzieci i nauczyciele mają dobre warunki do nauki i pracy. Posiadamy dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną.
Niewątpliwie sukcesem jest rozbudowa szkoły w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola, co umożliwiło uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego, które w całości utrzymywane jest ze środków pozyskanych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców uruchomiliśmy także nowy oddział przedszkola w Zabrodziu.
Obecnie nasze działania chcemy ukierunkować na zapewnienie jak największego dostępu do dodatkowych zajęć, które podniosą wyniki w nauce. Dlatego rozpoczynamy realizację nowych, bezpłatnych projektów dla dzieci, które są bardzo ciekawe, gdyż są ukierunkowane poza nauką na atrakcje w postaci wyjazdów do kina, teatru i wycieczki szkolne.

3. Jako przyszły wójt, jakie chce Pan poczynić inwestycje w gminie?
W ostatnich latach udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, które poprawiły warunki życia naszych mieszkańców, jak i wizerunek naszej gminy, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Najważniejsze potrzeby inwestycyjne w naszej gminie to: budowa i remonty dróg gminnych oraz powiatowych, chodników i ścieżek rowerowych. Jeszcze w tym roku ogłaszamy postępowanie przetargowe na wodociągowanie miejscowości Przykory, Obrąb, Karolinów oraz część Adelina – rejon stacji kolejowej Grzegorzewo. Gmina zdobyła środki na tę inwestycję z funduszy Unii Europejskiej. Będziemy również kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej, do końca roku uruchomimy postępowanie przetargowe na dokończenie kanalizacji w Zabrodziu, Zazdrości i Niegowie, również za pieniądze z Unii Europejskiej. Chcemy także zająć się budową przydomowych oczyszczalni ścieków, zapewnieniem dostępu do szerokopasmowego Internetu dla całej gminy, zagospodarowaniem centrów wsi, remontem ośrodka zdrowia, uzupełnieniem brakującego oświetlenia ulicznego.
Tak jak dotychczas, na realizację powyższych zadań będę starał się pozyskać środki zewnętrzne.

4. Jakie są założenia Pańskiej polityki gospodarczej jako przyszłego wójta?
- W przyszłej kadencji będę czynił starania, aby stworzyć tereny i warunki do przyciągnięcia dużych inwestorów. Musimy wykorzystać potencjał naszej gminy, jakim jest bliskość Warszawy oraz położenie przy drodze krajowej, infrastruktury technicznej takiej jak kanalizacja, wodociąg, gaz, energia oraz drogi.

5. Jaki ma Pan pomysł na rozwój kultury w gminie na najbliższe 4 lata?
- W ostatnim czasie w ramach pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych realizowano wiele ciekawych form dla dzieci i młodzieży, co w znacznym stopniu rozbudziło potrzeby tej grupy mieszkańców. Będziemy zatem starać się ten entuzjazm i chęć dalszego rozwijania własnych uzdolnień i talentów wspierać poprzez ofertę stałych zajęć kulturalno oświatowych dla najmłodszych. Będą to m.in. zajęcia rytmiczne z elementami tańca, plastyczne, teatralne, muzyczne.
Dostrzegamy również potrzebę edukacji kulturalnej poprzez pogłębianie zainteresowań z zakresu historii rodzimej sztuki z elementami etnografii i folkloru. Bo przecież to, co dziś posiadamy w dorobku kulturalnym nie jest niczym innym, jak przede wszystkim spuścizną naszych przodków, z czym dzisiejsza młodzież styka się nader rzadko.
Nie będziemy też stronić od „kultury zewnętrznej”, będziemy organizować systematyczne wyjazdy do kina, teatrów, letni wypoczynek. Rozbudowany i wyremontowany w tym roku budynek Gminnego Centrum Kultury ułatwi nam organizację wielu imprez.

6. Jak będzie wyglądać Pańska polityka społeczna w trakcie ewentualnej kadencji na urzędzie wójta?
- Wykorzystując zasoby oraz mocne strony gminy, jak: sprawne zarządzanie, wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą swoje umiejętności kadrę, dobrą organizację pracy, otwarcie na nadchodzące zmiany, pozyskiwanie środków finansowych, w tym unijnych, ścisła i budująca współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych, organizowanie szkoleń z zaangażowaniem środków unijnych, doskonalenie opieki nad dzieckiem i rodziną, dodatni przyrost naturalny i młode społeczeństwo (średnia wieku 42 lata), atrakcyjne położenie geograficzne gminy – do priorytetów Gminnej Polityki Społecznej w następnej kadencji będzie należało minimalizowanie wykluczenia społecznego, doskonalenie opieki nad dzieckiem i rodziną (zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu), doposażanie szkół w nowinki technologiczne, zapewnienie bezpłatnych posiłków w szkołach, przedszkolach, zapobieganie patologiom społecznym, likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się m.in. poprzez udostępnienie szerokopasmowego bezpłatnego Internetu oraz programy aktywności lokalnej.

Zebrała: agrafka

Komentarze

A gdzie Młynarze ?
Dodane przez Marek, w dniu 17.11.2010 r., godz. 12.52
Zapomniał Pan wójt o Młynarzach? Gdzie obiecany wodociąg i gaz ? My też nie będziemy pamiętać o Panu w czasie najbliższych wyborów. Przeciez największe pieniądze z podatków ma Pan z Młynarzy. Proszę zaprzeczyć,że nie jest to prawdą. Gdzie się podziały pieniądze już przyznane na przystań na Bugu w Młynarzach ? Pozdrowienia
obiecanki
Dodane przez mateusz, w dniu 30.11.2010 r., godz. 17.03
panie wójcie daczego do dzis dnai w niegowie nie pala sie lampy przy drodze ekspresowej ani tez przy przystankach i wiaduktach przeciez to tak niebezpieczne miejsca ? czyżby zabrakło pieniedzy na oswietlenie ?

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta