Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyŚmieci – ważna sprawa

(Zam: 17.04.2013 r., godz. 10.30)

Wszystkie gminy w powiecie wyszkowskim mają już ustalone stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako ostatnia nowe zasady wprowadziła gmina Somianka.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa śmieciowa, zobowiązująca samorządy do przejęcia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami i naliczania stawek za ich odbieranie. Od tego czasu gminy w całej Polsce miały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu na swoich terenach. Jako ostania w powiecie wyszkowskim „podatek śmieciowy” wprowadziła gmina Somianka.
Nowe stawki w przypadku gospodarstw jednoosobowych zostały ustalone na 14 zł (odpady sortowane) i 21 zł (odpady mieszane). Gospodarstwa dwuosobowe i większe zapłacą 20 zł (sort) i 30 zł (śmieci mieszane). Do tej pory mieszkańcy Somianki płacili 20 zł za odpady segregowane i 30 zł za niesegregowane. Stawki były jednakowe dla wszystkich, bez względu na wielkość gospodarstwa domowego. Na zmianach skorzystają więc osoby mieszkające samotnie i ci, którzy zrezygnują ze starych nawyków i zdecydują się śmieci segregować.
Właściciele będą musieli wyposażyć swoje posesje w pojemniki i worki do składowania odpadów, chyba, że zadania te przejmie gmina lub wyłoniona w drodze przetargu firma. Radni ustalili, że odpady pochodzące z gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, bez względu czy segregowane czy nie, będą odbierane raz w miesiącu lub częściej, jeżeli będą tego wymagały warunki atmosferyczne. Od firm usługowych i handlowych gmina będzie zabierała odpady nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a z obiektów gastronomicznych i punktów handlujących żywnością nie rzadziej niż raz w tygodniu. Na indywidualne zgłoszenie gmina będzie musiała też odebrać śmieci remontowe i gruz, a dwa razy w roku (przed sezonem letnim i zimowym) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponadto, każdy właściciel będzie mógł indywidualnie w razie potrzeby dostarczyć odpady do gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w godzinach jego pracy.
Choć ustalona stawka obowiązuje za jeden miesiąc, to mieszkańcy będą płacić za odpady kwartalnie, do 15 dnia stycznia, kwietnia, lipca i października.
Właściciele nieruchomości mają czas do 10 maja 2013 r., by w urzędzie gminy złożyć deklarację o miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami i wskazać, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Niezłożenie deklaracji nie zwalnia z opłaty. W takim wypadku to wójt ustali jej wysokość. Podpisana deklaracja i nieregulowane opłaty będą stanowiły podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Na stronie internetowej gminy można już pobrać formularz deklaracji i wzór jej wypełnienia. Wszyscy, którzy mają podpisane umowy z firmami specjalizującymi się w odbiorze śmieci powinni je jak najszybciej wypowiedzieć, by uniknąć zdublowania opłat. Niestety, na stronie internetowej nie ma wzoru wypowiedzenia, ale wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 74 187 90 w. 35.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta