Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 kwietnia 2024 r., imieniny Klary, RobertaPrzetargi ogłoszone, wyceny w trakcie

(Zam: 10.04.2013 r., godz. 10.30)

Wójt Stanisław Jastrzębski podczas ostatniej sesji Rady Gminy przedstawił wyniki przetargów na zadania, które będą realizowane w tym roku.

Do przetargu na budowę basenu odkrytego w miejscowości Długosiodło (I etap) wpłynęło 8 ofert. Ofertę z najniższą ceną (913 686, 68 gr brutto) złożyła firma Consensus Budownictwo sp. z o. o. z Warszawy. Przewidywany termin wykonania zamówienia to 30 czerwca 2013 r.
Został rozstrzygnięty przetarg na odławianie bezpańskich zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej i miejscem schroniska. Wpłynęły 2 oferty. Najniższą cenę zaproponowało schronisko z Ostrowi Mazowieckiej. Koszt jednego odłowienia to 2 250 zł.
Na inwestycję drogową, dotyczącą przebudowy drogi gminnej Olszaki-Adamowo-Zygmuntowo, wpłynęło 8 ofert. Najtańszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o. o. z Ostrowi Maz. za kwotę 634 964,75 gr brutto. Termin wykonania zadania ogłoszono na 15 czerwca. Gmina chce wzmocnić odcinek jednowarstwowy, który ulega spękaniu. Planuje zaproponować natrysk podwójną metodą powierzchniowego utrwalenia. Podobny zabieg gmina chce zastosować wspólnie z powiatem na odcinku od Długosiodła do Pecyny Nowej.
17 ofert złożono w przetargu na remont i adaptację budynku OSP w miejscowości Prabuty. Najtańszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta z Nowych Wielątek. Oferta opiewa na cenę 151 258, 19 zł. Termin wykonania określono na 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Planowany termin to kwiecień.
W przetargu na remont i adaptację OSP w Sieczychach złożono 12 ofert. Najtańszą zaproponowało PHU „Budomur” sp. z o.o. z Pułtuska za 298 030, 65 gr. Realizacja zadania potrwa 4 miesiące od daty podpisania umowy.
Największą inwestycją jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Bosewo oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Długosiodło. Złożono 10 ofert, z których najtańsza to cena firmy „Nautilus” sp. z o.o. za 1 960 922, 09 gr. Przewidywany termin wykonania zamówienia to 31 października 2013 r.
W ramach zadania „Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali gimnastycznej przy ZS w Starym Bosewie” termin składania ofert upłynął 29 marca.
M.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta