Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyNowe stawki za odpady

(Zam: 27.03.2013 r., godz. 10.30)

W związku z tym, że Sejm znowelizował ustawę o gospodarce odpadami i umożliwił mieszany system naliczania opłat za śmieci, temat pojawił się na sesji w Zabrodziu 21 marca.

- Poprzednio przyjęliśmy stawkę 7 zł od osoby. W chwili obecnej rada podjęła decyzję, że w związku z nową możliwością będziemy naliczali opłaty od gospodarstwa domowego w dwóch stawkach. Jedne stawki będą do dwóch osób, a drugie powyżej dwóch – powiedział wójt gminy Adam Ołdak. – Zmieni się stawka za śmieci niesegregowane, będzie wyższa, co wynika z obowiązku segregowania śmieci nałożonego przez unię Europejską – dodał.
Jeśli gmina nie wywiązałaby się z obowiązków i nie segregowała śmieci, miałaby naliczane kary.
- Takich kar nie chcemy płacić, wobec tego stawki muszą zmobilizować mieszkańców do segregowania odpadów – powiedział A. Ołdak.
Gmina miała możliwość naliczania nowych stawek za odpady w formie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu użytkowego oraz stawki opłaty ustalonej odrębną ustawą. Miała też możliwość przyjęcia jednej stawki od gospodarstwa domowego. Metoda ustalania opłaty w zależności od zużytej wody byłaby niemożliwa do zrealizowania, gdyż nie wszystkie nieruchomości podłączone są do sieci kanalizacyjnej w Zabrodziu i gmina nie dysponowałaby danymi z tych gospodarstw. Równie niemożliwe do przyjęcia jest naliczanie opłat na podstawie powierzchni lokalu, bo nie pokazuje liczby mieszkających tam osób, które de facto odpady produkują. Naliczanie opłaty od mieszkańca byłoby najbardziej sprawiedliwe i zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Sposób ten wymagałby jednak dużego nakładu pracy i kosztów. Mieszkańcy musieliby składać deklaracje o ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Gdy obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony, trudno będzie zweryfikować, ile faktycznie osób przebywa w gospodarstwie. Gmina zdecydowała więc o wyborze ostatniego wariantu – stałej opłaty.
Nowe stawki ustalono więc na 17 zł od gospodarstwa domowego do dwóch osób i 25 zł za gospodarstwo powyżej dwóch osób. Dotychczas mieszkańcy płacili średnio 22,70 zł, ale mogli wystawić tylko jeden pojemnik. Teraz, mimo że opłata będzie wyższa o 2,30 zł, to przy gospodarstwie mogą pojawić się nawet dwa pojemniki i gmina będzie musiała je zabrać. Jak podkreślił wójt, nowa ustawa umożliwia, by od firmy zabierającej odpady oczekiwać dostarczenia pojemników do gospodarstw. Gmina chce, by firma wyłoniona w przetargu dostarczyła jeden pojemnik. Drugi i worki na odpady mieszkańcy będą musieli zapewnić sobie sami. Kolory worków muszą być ujednolicone: niebieski na makulaturę, papier, metale, tworzywa sztuczne i tekstylia, biały na szkło. Opłata za śmieci niesegregowane została ustalona na 28 zł od gospodarstwa do dwóch osób i 35 zł za gospodarstwo powyżej dwóch osób.
Ustalono częstotliwość odbierania odpadów na jeden raz w miesiącu, a odpady budowlane i z remontów na indywidualne zgłoszenie.
Do 15 maja 2013 r. należy złożyć deklarację o miesięcznej opłacie za gospodarowanie odpadami i wskazać, ile osób zamieszkuje daną nieruchomość. Można je składać w Urzędzie Gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Deklaracja, w razie niepłacenia będzie stanowiła podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Na stronie internetowej gminy można już pobrać formularz deklaracji i wzór jej wypełnienia oraz wniosek do MPK w Ostrołęce o rozwiązanie umowy na odbiór odpadów.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta