Menu górne

Dziś jest 14 listopada 2019 r., imieniny Włodzimierza, Wawrzyńca

Dyskusja radnych o św. Janie

(Zam: 20.02.2013 r., godz. 10.30)

Kiedyś w Wyszkowie jedna z głównych ulic nazywała się Świętojańska, dziś mieszkańcy innego rejonu miasta chcą ulicy Świętego Jana.

Na to podobieństwo zwrócił uwagę na sesji 14 lutego radny Adam Mickiewicz.
- Nazwa jest zbieżna z historyczną nawą Świętojańska (dzisiejsza ul. I Armii Wojska Polskiego – przyp. red.). Przyjęcie uchwały postawiłoby pod znakiem zapytania powrót do nazwy tej ulicy – uznał.
Sugerował, by uchwały nie przyjmować lub rozważyć zmianę propozycji.
- Nie jestem oczywiście przeciwny nazwom związanym z tradycją kościelną – zaznaczył.
Adam Szczerba poinformował, że do wniosku mieszkańców był załączony rys historyczny dotyczący św. Jana Apostoła, stąd jego zdaniem, można by przyjąć taką nazwę. Wojciech Chodkowski też chciał uzupełnienia nazwy.
- Wniosek dotyczył św. Jana, bo mieszkańcy nie chcieli, żeby nazwa była długa – precyzował burmistrz Grzegorz Nowosielski. – Sprawa jest prosta – albo jesteśmy za albo przeciw. Jeśli uchwała nie przejdzie, poprosimy mieszkańców, by zaproponowali inną nazwę.
Jego zastępca Adam Mróz zaznaczył też, że nienadanie nazwy ulicy spowoduje, że mieszkańcy nie będą mogli się zameldować.
Jak okazało się podczas głosowania, tylko Adam Mickiewicz był przeciwny uchwale, dwunastu radnych opowiedziało się „za”, siedmiu się wstrzymało.
Na tej samej sesji, już bez podobnych kontrowersji, radni przyjęli uchwały dotyczące nazwania ulic w: Kamieńczyku – Bukowa, Leszczydole Nowinach – Jaśminowa i Świerkowa, Świniotopi – Wrzosowa.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl