Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 listopada 2019 r., imieniny Adeli, Klemensa

Powiat w skrócie

(Zam: 28.06.2012 r., godz. 11.31)

[w:] „Wyszkowiak” nr 26/2012 z 26 czerwca 2012 r.

Bezpieczna Szkoła
Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. realizował program „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, który wspierali minister sprawiedliwości, rektorzy wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, jednostki naukowo-badawcze, eksperci i organizacje obywatelskie. Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie 10 zadań. Zadania obejmowały problematykę zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Szkoła otrzymała certyfikat Bezpiecznej Szkoły.
Kurs dla bezrobotnych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie w ramach projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje bezpłatne szkolenia zawodowe oraz pomoc w zakresie doradztwa psychologicznego i nabycia kluczowych kompetencji społecznych. Projektem objęte zostaną osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (we wsiach oraz miastach liczących do 25000 mieszkańców), o niskim poziomie wykształcenia i kompetencji społecznych, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada, że 20% osób objętych pomocą po ukończeniu szkoleń odbędzie 3 miesięczne staże u pracodawców, a 10% zostanie zatrudniona.
Planowane szkolenia:
-podstawy obsługi komputera (V-VII 2013)
-kucharz (III-VIII 2013).
Liczba miejsc jest ograniczona. Z każdego kursu będzie mogło skorzystać dwanaście osób. Pierwszeństwo będą miały osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 45 roku życia. Projekt realizuje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. KEN 2, tel. 29 7428557, 29 7424254, www.wyszkow.zdz.edu.pl.
Oprac. I.S.

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl