Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 marca 2019 r., imieniny Bogdana, Józefa

Dzień Chorego

(Zam: 07.03.2012 r., godz. 10.23)

Dzień Chorego, obchodzony tradycyjnie 11 lutego, jak co roku w Domu Ojców Orionistów w Brańszczyku, zaszczycił swoją obecnością ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Organizatorzy: wójt Mieczysław Pękul, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Kobylińska wraz z pracownikami i dyrektor Domu Ojców Orionistów ks. Józef Wojciechowski wraz z obsługą, dołożyli wszelkich starań, by ponad 250 uczestników gminnego Dnia Chorego mogli doznać duchowego wsparcia i pokrzepienia w cierpieniu i osamotnieniu. Wójt przywitał przybyłych chorych z opiekunami oraz ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego, ks. dziekana Waldemara Krzywińskiego, ks. prałata Stanisława Sobotko, ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego, ks. kan. Wojciecha Borkowskiego, ks. Stefana Ceberka, ks. kan. Romana Karasia, ks. kan. Pawła Stacheckiego, ks. Piotra Dębka, ks. Krzysztofa Ogrodnika, Siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku, Beatę Pieńkos, przewodniczącą RG, Ewę Kurowską, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Danutę Ziomek, dyrektor DPS w Brańszczyku wraz mieszkańcami i pracownikami tego domu, Andrzeja Łapińskiego, zastępcę wójta, Danutę Chmielewską, Ewę Mróz, Marię Puścian, dyrektor GDK, Honoratę Pękul, dyrektor PSP w Trzciance z uczniami, przedstawicieli Caritas parafii Brańszczyk.
Mszę św. pod przewodnictwem ks. bp Tadeusza Bronakowskiego koncelebrowali ks. Waldemar Krzywiński i ks. Andrzej Grzybowski. Ks. biskup porównał współczesne społeczeństwa do „wielkiego parku rozrywki”, w którym wiedzie prym konsumpcyjny styl życia. Cierpienie i choroba napełniają lekiem, dlatego są wypierane z myślenia, a przecież nikt nie potrafi wyeliminować ich z życia. Nieuchronność cierpienia i starości może wywołać zagubienie i poczucie utraty sensu egzystencji. Żadne medyczne sposoby leczenia nie zastąpią troskliwego trwania przy łóżku chorego. Specjalnie ustanowiony sakrament – Sakrament Chorych, wzywa do duchowego łączenia się z cierpiącym Jezusem, każdy może związać swój ból z Męką Chrystusa. Cierpienie nabiera wówczas sensu. Ks. biskup apelował, by chorzy zawsze spotykali na swej trudnej drodze cierpienia tych, którzy niosą pomoc: sanitariuszy, pielęgniarki, lekarzy, siostry zakonne i kapłanów, których również należy otoczyć miłością i modlitewną pamięcią. Kapłani udzielili Sakramentu Chorych, a na zakończenie koncelebry odbyło się błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po modlitewnym spotkaniu, bardzo potrzebnym, bo widocznym w ukrywanych łzach wzruszenia, wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego stołu na obiad, podczas którego goście życzyli siły w pokonywaniu trudności dnia codziennego, wiary w celowość i sensowność życia, nawet w chwilach cierpienia i bólu. Zapewniali, że jest wiele możliwości niesienia pomocy i instytucji, powołanych do opieki nad potrzebującymi. Jak co roku wiele radości i uśmiechu dostarczył obecnym występ uczniów szkoły podstawowej ze Trzcianki. Uczniowie za wspaniałe wykonanie programu artystycznego pod kierunkiem Honoraty Pękul i Bożeny Tarcickiej zostali nagrodzeni oklaskami i słodyczami.

Maryla Puścian, opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl