Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 19 stycznia 2020 r., imieniny Henryka, Mariusza

Ubywa uczniów

(Zam: 03.11.2011 r., godz. 07.48)

W szkołach prowadzonych przez powiat wyszkowski w minionym roku szkolnym odnotowano spadek uczniów o trzy oddziały, przybywa natomiast uczniów kształcenia specjalnego. Powiat wykonał remonty w placówkach na ok. 350 tys. złotych.

Podczas sesji Rady Powiatu naczelnik wydziału edukacji Starostwa Krzysztof Arbaszewski przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych. W ciągu minionego roku w wyszkowskich szkołach powiatowych zauważalny jest spadek uczniów. W tym roku było to o 92 osoby mniej niż w latach poprzednich. Przybywa natomiast uczniów kształcenia specjalnego, jest to tendencja stała zaobserwowana na przestrzeni kilku minionych lat. W tym roku liczba ta zwiększyła się o 35 osób. Jednocześnie proporcjonalnie ze spadkiem liczby uczniów nie spada liczba zatrudnienia. W ostatnim roku przybyły placówki kształcenia policealnego oraz powstały nowe kierunki w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół nr 2. Ponadto od dwóch lat w Zespole Szkół w Zabrodziu działa kierunek pod nazwą opiekun medyczny.
W bieżącym roku szkolnym do szkół w powiecie wyszkowskim przyjętych zostało 755 uczniów do dwudziestu ośmiu oddziałów. We wszystkich jednostkach pracuje ok. 390 nauczycieli. Powiat wykonał w swoich placówkach remonty na łączną kwotę 354 tys. złotych. Ważnym wydarzeniem w roku ubiegłym był salon edukacyjny, który odbył się w Zespole Szkół w Zabrodziu. Szkoły, których organem prowadzącym jest powiat wyszkowski realizują projekty unijne na ok. 5 mln złotych. Jeśli chodzi o zdawalność matur w roku ubiegłym, to na 597 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości, zdało 516. Był to lepszy wynik od powiatów ościennych. Poprawiła się także zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Bezpieczeństwo w szkołach jest zadowalające. Jak podkreślił naczelnik, nie odnotowano bójek czy większych incydentów, karetka interweniowała osiem razy.

I.S.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl