Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaZmiany w zarządzie Bugu

Ikona
(Zam: 26.07.2011 r., godz. 11.23)

W czwartek 21 lipca w sali konferencyjnej pawilonu WOSiR w Wyszkowie odbyło się walne zebranie członków MKS Bug Wyszków. Najważniejszą informacją jest zmiana w zarządzie klubu. Dotychczasowego wiceprezesa, Janusza Świętochowskiego zastąpił Zbigniew Fijałkowski.

Z powodu okresu wakacyjnego wielu członków klubu było nieobecnych na walnym zebraniu. Przewodniczącym zebrania jednogłośnie okrzyknięty został Paweł Szklarski, na protokolanta wybrano Michała Mielczarczyka. Następnie prezes klubu, Dariusz Andrzejewski, przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w ostatnim sezonie. Trzy drużyny (dwie seniorskie oraz juniorska) rozegrały w ostatnim roku 140 spotkania ligowe oraz ponad 30 meczów sparingowych. W barwach klubu występowało ponad 60 zawodników. Prezes wspomniał również o awansie Bugu II Wyszków i zespołu juniorów do wyższych klas rozgrywkowych, co można uznać za duży sukces. Jako plany na najbliższą przyszłość przedstawił turnieje dla najmłodszych wyszkowskich piłkarzy, które mają się odbywać przy okazji świętowania rocznic 85- oraz 90-lecia istnienia klubu (Bug Wyszków został założony w 1922 roku – przyp. aut.). Jako kolejny sukces prezes przedstawił przejęcie sekcji piłkarskich z WOSiR-u (czerwiec bieżącego roku) oraz utworzenie dwóch nowych grup dla dzieci z roczników 2000 oraz 2001. W planach jest również nabór do nowej grupy z roczników 2002/2003. W nadchodzącym sezonie Bug Wyszków będzie więc reprezentowało aż 5 młodzieżowych drużyn, w których wystąpi około 150 zawodników. Taka polityka klubu oznacza zwiększenie ciągłości szkolenia piłkarskiego w mieście, nad którym właściwie w całości będzie teraz sprawować kuratelę klub. W najbliższych latach Bug może się więc spodziewać zwiększonego zaplecza sportowego ze strony rodzimych zawodników. Po wystąpieniu prezesa Mirosław Szajczyk odczytał protokół komisji rewizyjnej z okresu 2010/2011. Według niego zarząd klubu w pełni wywiązał się z leżących na jego barkach statutowych zadaniach. Przedstawiona została również pokrótce sytuacja finansowa klubu. Obecnie saldo pieniężne wynosi niespełna 60 tysięcy złotych, wszystkie księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco. Członkowie klubu udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi. Następnie dokonano wyboru zarządu na kolejny rok. Prezes Dariusz Andrzejewski zgodził się pozostać na swoim stanowisku kolejny okres, podobną decyzję podjął Paweł Szklarski. Ze stanowiska wiceprezesa zrezygnował z kolei Janusz Świętochowski, który swój wybór argumentował zaniedbywaniem życia osobistego przez angażowanie się w pracę w klubie. Na jego miejsce do zarządu powołany został nieobecny na zebraniu Zbigniew Fijałkowski, który wcześniej wyraził zgodę na swoją nominację. Rozwiązana została również sprawa nieaktywnych członków klubu (niebiorących udziału w zebraniach i nieuiszczających składek członkowskich). Walne zebranie uprawniło zarząd klubu do wysyłania do wyżej wymienionych odpowiednich pism ostrzegawczych, a w przypadku dalszej bierności, do formalnego usunięcia z szeregów członkowskich. Podczas dalszej dyskusji, tzw. ,,wolnych wniosków”, prezes Andrzejewski mówił o zacieśniającej się cały czas współpracy klubu z gminą i burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim. Władze miasta wypełniają lukę w sponsorowaniu klubu po wycofaniu się Polskiego Banku Spółdzielczego. Prezes wspomniał również o nowym, bardzo istotnym, potencjalnym sponsorze, którego personaliów nie ujawnił, ponieważ ciągle prowadzi rozmowy.
Na koniec wywiązała się dyskusja na temat połączenia obchodzenia rocznicy 85-lecia powstania klubu z Dniami Wyszkowa w przyszłym roku. Zarząd planuje szereg ciekawych inicjatyw w nadchodzącym okresie, które będą miały na celu promowanie klubu i piłki nożnej, jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. Życzymy działaczom powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach.

Turu

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta